PREDMET „PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVNJE“ NA FINra

PREDMET „PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVNJE“ NA FINra
17. Jula 2018. Komentari isključeni za PREDMET „PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVNJE“ NA FINra Aktuelnosti FINra

FINra u svom nastavnom planu i programu ima predmet „Praktično osposobljavanje I , II i III“ i  ovaj predmet čini FINra jedinstvenom u regionu.

U prvoj godini studija  studenti stiču znanja i vještine rada u aplikativnom programu „Finansijsko knjigovodstvo“, u drugoj godini vještine rada u programu Materijalno i Robno knjigovodstvo, Blagajničko poslovanje i PDV evidencije, a u trećoj godini studija znanja i vještine izrade finansijskih izvještaja i sačinjavanja poreznih prijava, prijave poreza na dobit i poreza na dohodak.

Kroz ovaj predmet studenti FINra stiču praktična znanja i vještine u aplikativnim programima, a koja su tražena na tržištu rada i koja im pružaju višestruke koristi:

  • Biće konkurentniji na tržištu rada
  • Imat će bolje, plaćenije i sigurnije poslove
  • Imaju mogućnost, kad završe fakultet, da pokrenu svoj vlastiti biznis kroz otvaranje računovodstvenih servisa i savjetodavnih agencija.

Znanja i vještine koja steknu na predmetu Praktično osposobljavanje, kao i drugim predmetima predviđenim Nasatvnim planom i programom na FINra, mogu da primijene  u praksi upravo u firmama sa kojima je FINra potpisala sporazume o poslovnoj saradnji. Uspješne firme u koje naši studenti idu na praksu,  u skladu sa svojim mogućnostima dodijeljuju i stipendije, a studente sa kojima budu zadovoljni tokom njihove četvorogodišnje prakse, će zaposliti po završetku fakulteta.

Mr.sc.Jasmira Avdić, certificirani računovođa, predavač na predmetu Praktično osposobljavanje, je kazala:

„Znanje i vještine koje naši studenti stiču radom u aplikativnim računovodstvenim programima, praktično im omogućava i sticanje znanja i vještina u  vođenju poslovnih knjiga privrednih društava i poduzetnika – obrtnika. Dakle, naši studenti će biti osposobljeni za vođenje poslovnih knjiga, što će biti osnov za izdavanje i odgovarajućeg certifikata za vođenje poslovnih knjiga, po završetku studija“.

FINra čini sve da svoje  studente po završetku studija ne šalje na Biro za zapošljavanje, već na posao kod poznatog poslodavca ili da ih podrži u pokretanju vlastitog biznisa, kroz otvaranje računovodstvenog servisa ili savjetodavne agencije.

About The Author

mainmpo