8. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ NA FINra

8. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ NA FINra
8. Jula 2020. Komentari isključeni za 8. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ NA FINra Aktuelnosti FINra

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra  u Tuzli, će se 24. i 25. septembra 2020. godine održati 8. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ, u skladu sa Godišnjim planom kontinuirane edukacije (KPE) finansijsko-računovodstvene profesije u BiH.

RADNA TEMA SIMPOZIJA

FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I MENADŽMENT
U KRIZNOM PERIODU

PROGRAMSKI ODBOR SIMPOZIJA

 1. Prof. dr. Jozo Sović, Emeritus, Sarajevo, BiH
 2. Prof. dr. Adil Kurtić, Emeritus, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
 3. Prof. dr. Helena Blažić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 4. Prof. dr. Boris Tušek, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 5. Prof. dr. Nenad Penezić, FPE Univerziteta „Edukons“ Novi Sad, Srbija
 6. Prof. dr. Dragan Mikerević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci, BiH
 7. Prof. dr. Senada Kurtanović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, BiH
 8. Prof. dr. Kadrija Hodžić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
 9. Prof. dr. Džafer Alibegović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH
 10. Prof, dr. Željko Rička, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
 11. Prof. dr. Božo Vukoja, Sveučilište „Vitez“ u Vitezu, BiH
 12. Doc. dr. Goran Miraščić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
 13. Doc. dr. Ismet Kalić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
 14. Doc. dr. Edin Glogić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH

OKVIRNE TEME

1. Uticaj krize izazvane pandemijom korona virusa na bh. privredu i  privredu zemalja u okruženju
2. Uticaj krize izazvane korona virusom na poslovanje bh. kompanija
3. Mjere poduzete od strane bh. vlade i vlada država regiona na saniranju štete nastale u poslovanju kompanija pod uticajem krize izazvane korona virusom-jesu li dovoljne
4. Strategije opstanka, rasta i razvoja kompanija pod uticajem krize izazvane korona virusom
5. Kriza kao generator novih ideja u poslovanju
6. Upravljanje finansijama u doba krize
7. Računovodstveno planiranje u kriznom periodu
8. Uticaj MSFI na finansijsko izvještavanje
9. Trendovi promjena u finansijskom računovodstvu koje donose MSFI
10. Savremene finansije, računovodstvo i menadžment – imamo li odgovor na izazove krize
11. Finansijski kontroling u korporativnom upravljanju u kriznom periodu
12. Mjesto i uloga interne revizije i kontrole  u korporativnom upravljanju u doba krize
13. Mjesto i uloga finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u provedbi mjera izlaska iz kriznog perioda
14. Poticaji države za očuvanje postojećih radnih mjesta – da li su dovoljne i mogu li ublažiti otpuštanje radnika u kompanijama pogođenim krizom
15. Pravci rasta i razvoja bh. privrede – kuda i kako dalje
16. Stručna kompetentnost finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije potrebna za izlazak iz krize u BiH
17. Izazovi finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije koje donosi kriza izazvana korona virusom
18. Mogućnosti i ograničenja finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u BiH – možemo li više i bolje i jesmo li dovoljno poraktivni
19. Odnos politike, države i državnih institucija spram krize u BiH
20. Primjena IT u kriznom periodu
21. Primjena IT u finansijama, računovodstvu i menadžentu
22. Privreda pred izazovom digitalne ekonomije u kriznom periodu
23. Dostupnost IPA fondova u kriznom periodu
24. Visoko obrazovanje u kriznom periodu – prednosti i nedostaci Online nastave
25. Novosti u MSFI – osvrt na MSFI 17 – Ugovori o osiguranju
26. Poljoprivredna proizvodnja kao generator oporavka BH privrede nakon uticaja pandemije korona virusa
27. Prednosti i nedostaci primjene MSFI ZA MSS u odnosu na „velike“ MSFI-jeve
28. Efekti primjene IPSAS – a na savremeni računovodstveni sistem budžeta u FBiH
29. Uloga fiskalnog sistema FBiH/BiH u sanaciji efekata krize izazvane korona virusom
30. Sajber kriminal i korporativni rizici

PRIJAVLJENE TEME

 1. Trendovi promjena u financijskom računovodstvu koje donose MSFI

Predavač: Prof.dr.sc. Vinko Belak

 1. Financijski izvještaji i revizija pod utjecajem pandemije covid19 virusa i moguće implikacije

Predavač: Prof.dr.sc. Božo Vukoja

 1. Mjerenje poslovnih performansi kompanije – predviđanje krize i predviđanje poslovne izvrsnosti

Predavač: Dr.sc. Džafer Alibegović

 1. Krivična odgovornost privrednih društava

Predavač: Prof.dr. Veljko Trivun

 1. Krizni menadžment i izazovi upravljanja kompanijom za vrijeme pandemije

Predavač: Dr.sc. Jamila Jaganjac

 1. Upravljanje finansijama u doba pandemije i kriznom periodu

Predavači:Dr.sc. Ismet Kalić

                            Mr.sc. Berisa Tuholjak

                           Jasmina Kavgić, dipl. oec.

                             

 1. Implikacije digitalizacije računovodstva na korporativno izveštavanje

Predavač: Dr Kosana Vićentijević

 1. Uzroci zaduženosti i makroekonomska pozicija Bosne i Hercegovine

Predavač: Mr.sc. Jasmina Hurić-Bjelan

 1. Tretman donirane opreme i sredstava za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (covid-19) u sistemu indirektnog oporezivanja

Predavač: Mr Milica Vidović

 1. Razvijeni sistem javnih internih finansijskih kontrola kao preduslov za adekvatnu reakciju u proglašenom stanju nesreće u Federaciji BiH

Predavač: Fatima Obhođaš, dipl.oecc.

 1. Uticaj društvenih medija na prijetnje identitetu, miru i nacionalnoj sigurnosti: neefikasnost BiH

Predavač: Mr Faruk Hadžić

 1. Humana kriza 2020 i momenat preispitivanja stavova o javnom dugu

Predavač: Prof. dr Kristijan Ristić

 1. Bankrot pojedinaca i alternativne metode za prevazilaženje zaduženosti pojedinaca

Predavač: Malik Ikanović, Magistar menadžmenta

 1. Upravljanje preduzećem za vrijeme krize izazvane korona virusom

Predavač: Dr.sc. Jozo Piljić

 1. Strategije opstanka, rasta i razvoja kompanija pod uticajem krize izazvane korona virusom

Predavač: Dr.sc. Ćosić Idriz

 1. Uloga revizije poslovanja u upravljanju privrednim subjektima

Predavač: Doc.dr.sc. Semina Škandro

 1. Moratorij na otplatu kredita kao kratkoročna mjera za ublažavanje posljedica pandemije COVID 19

Predavač: Dr.sc. Dubravka Bošnjak

 1. Kompjuterski kriminal

Predavač: Dr.sc. Gordana Lazović

 1. Utvrđivanje kreditne sposobnosti pravnih lica u bh. bankama

Predavač: Dr.sci. Arijana Salkić

 1. Javne nabavke u Bosni i Hercegovini u vrijeme pandemije korona virusa

Predavač: Dr Brankica Šarić

 1. Ekonomska kriza u uvjetima pandemije covid 19 prijetnja ili prilika za ubrzani institucionalni rast?

Predavač: Doc.dr.sc. Vesna Buterin

 1. Održavanje finansijske ravnoteže preduzeća u kriznom periodu

Predavač: Doc.dr.sc Erdin Hasanbegović

 1. Sposobnost učinkovitog postavljanja ličnih i poslovnih ciljeva

Predavač: Mr.sc. Admir Rizvan

 1. Novosti u MSFI – osvrt na MSFI 17 – Ugovori o osiguranju

 Predavači: Doc. dr sc. Edin Glogić

                    Prof. dr sc. Senada Kurtanović

                    Doc. dr sc. Sead Mušinbegović

 1. Specifičnosti obračuna naknade plaće kod invalida druge kategorije invalidnosti

Predavači: Prof. dr sc. Senada Kurtanovć

                            Dr.sc. Sead Mušinbegović

                           Mr.sc. Dženita Golub

 1. Analiza i mjerenje rizika u javnim nabavkama i jave nabavke u uslovima krize

Predavači: Prof. dr. sc.  Željko Rička

                           Mag. ecc. Anita Šadić

                         Nedim Ćustović, dipl.ecc  

 1. Specifičnosti ugovora o osiguranju i šta donosi primjrena MSFI 17 u tom pogledu

Predavač: Mr.sc. Advija Alihodžić

 1. Stečajni bilans kao osnova za uspješan završetak stečajnog postupka

Predavač: Mr.sc. Samir Sunulahpašić   

     29. Javne nabavke u Bosni i Hercegovini u vrijeme pandemije korona virusa 

 Predavač: Dr Brankica Šarić

30. Analiza i mjerenje rizika u javnim nabavkama i jave nabavke u uslovima krize

Pedavači: Prof. dr. sc.  Željko Rička  

Mag. ecc. Anita Šadić 

Nedim Ćustović, dipl.ecc 

31. Status i rad Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine

Predavač: Ilma Mehić-Jusufbašić, dipl.iur.

32. Implikacije digitalizacije računovodstva na korporativno izveštavanje 

Predavač: Dr Kosana Vićentijević

33. Uticaj društvenih medija na prijetnje identitetu, miru i nacionalnoj sigurnosti: neefikasnost BiH 

Predavač: Mr Faruk Hadžić

34. Digitalna pismenost u BiH za vrijeme panemije COVID-19

Predavači: Doc. dr. sc. Ensar Mekić

Mr. Belmin Hadžimusić

35. Kompjuterski criminal u doba pandemije

 Predavač: Dr.sc. Gordana Lazović

36. Uloga vodstva u procesu implementacije koncepta e-Uprava    Predavči: Dr.sc. Zijad Lugavić 

 Prof. dr.sc. Edin Osmanbegović

Autori članaka mogu uzeti neku od okvirnih tema ili predložiti temu koja se uklapa u radnu temu Simpozija.

Zbornik radova 8. Međunarodnog simpozija sadržavat će neobjavljene referate – članke koji budu prihvaćeni od strane Programskog odbora, recenzirani i kategorisani u naučne i stručne radove.

Referati 8. Međunarodnog simpozija prihvaćeni od Uredničkog kolegija će biti objavljeni u međunarodno indeksiranom naučno-stručnom časopisu Poslovni konsultant, u referentnim bazama Ebsco Publishinga, Business Source Corporate, Business Source Corporate Plus i Business Source Complete.

ORGANIZACIONI ODBOR SIMPOZIJA

 1. Mr. sc. Željko Mandić, direktor Alfe MI
 2. Mr.sc. Adem Azapagić
 3. Mr. sc. Emina Mešić
 4. Mr. sc. Sanela Hodžić
 5. Mr. sc. Berisa Tuholjak
 6. Edina Hodžić, bacc. oec.
 7. Dženana Kavgić, bacc. oec.
 8. Amina Borovačkić, bacc. oec.
 9. Sumbila Zulić, prof. književnosti

ZNAČAJNI DATUMI

Dostavljanje teme:                                                        do 20.06.2020.   

Dostavljanje radova:                                                    do 20.07.2020. 
Recenzija radova:                                                         do 30.07.2020.
Prijelom teksta i priprema za štampu:                       do 01.09.2020.
Štampanje Zbornika:                                                   do  22.09.2020.
Održavanje simpozija:                                                24.-25.09.2020.

Krajnji rok za dostavu radova: 20.07.2020. godine.

Radovi se  dostavljaju putem E-maila: [email protected]; [email protected]

PROPOZICIJE ZA IZRADU RADOVA

Autori se trebaju pridržavati sljedećih propozicija koje su u skladu sa zahtjevima EBSCO Publishinga:

 1. Obim radova (uključujući sažetak, popis literature, bilješke i mjesta za grafičke priloge) može iznositi najviše jedan autorski arak (do 16 kucanih stranica A4 formata).
 2. U gornjem lijevom uglu prve stranice treba stajati ime i prezime autora (font: Times New Roman, veličina fonta: 13, Bold). Za dvostruki prored niže, u sredini stranice, navodi se naslov rada istaknut velikim slovima na našem i engleskom jeziku (font: Times New Roman, veličina fonta: 13, Bold), a ispod naslova slijedi sažetak na našem i engleskom jeziku (Italic), ključne riječi rada takođe na našem i engleskom jeziku, kao i ostali tekst rada (font: Times New Roman, veličina fonta: 12). Uvod i zaključak ne numerisati. Tekst kucati bez proreda, praviti razmak između pasusa i ne uvlačiti prvi red pasusa. U fusnoti na istoj stranici navodi se naziv i adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen, te e-mail adresa (font: Times New Roman, veličina fonta: 10).
 3. Tabele i grafički prikazi unose se na predviđeno mjesto u radu, a slike moraju biti izražene crno-bijelo.
 4. Reference citiranih dijelova teksta navode se u tekstu, a ne u bilješkama. Reference se stavljaju u za­grade i sadrže prezime autora, godinu izdanja i, u slučaju navoda, stranicu, na primjer: (Babić, 2019.) odnosno (Babić, 2019, 129) .
 5. Bilješke (footnote) se označavaju arapskim brojkama u tekstu i pozicioniraju se na istoj stranici na dnu teksta.
 6. U popisu literature navode se svi korišteni izvori, i to abecednim redom prema prezimenima autora i hronološkim redom za radove istog autora. Ako su korišteni izvori istog autora s istom godinom izdanja, treba ih razlikovati u zagradi iza godine izdanja. Ukoliko je više autora zajedničkog rada, na ovom se mjestu navode prezimena sa početnim slovom imena abecednim redom. Koristite se sljedećim primjerima:

Za knjige:

Vukonić, B., (2019.), Naziv knjige, izdavač.

Za časopise:

Novković, S., (2018.), Transition from self-management to employee ownershipin Croatia: A Survey, Ekonomska istraživanja, 12 (1-2):57-68. (12 označava volumen/godište/ časopisa, (1) broj sveska unutar godišta, a 57-68 paginaciju rada u tekstu).

Ključne riječi rada:

Navesti do najviše osam riječi na našem i engleskom jeziku. Sažetak rada treba sadržavati do 100 riječi (do pola stranice kucanog teksta A4 formata). U sažetku se navodi svrha i ciljevi rada, metode, struktura rada, osnovni rezultati i zaključak o mogućoj primjeni rezultata. Svaki rad mora imati sažetak na nekom od naših jezika i engleskom jeziku.

KOTIZACIJA ZA SIMPOZIJ

Organizator 8. Međunarodnog Simpozija nije predvidjio plaćanje  kotizacije autorima i koautorima radova.

MJESTO ODRŽAVANJA

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla
Mitra Trifunovića Uče br.9
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

About The Author

mainmpo