Besplatna literatura

Besplatna literatura

Našim studentima smo obezbijedili svu potrebnu literaturu i knjige besplatno, za svaki od predmeta, na osnovu kojih pripremaju i polažu ispite.

Osim osnovne literature i knjiga, studenti imaju besplatan pristup elektronskoj biblioteci eBook Business Subscription Collection koja broji 20.500 knjiga iz oblasti savremene ekonomije (finansije, računovodstvo, revizija i menadžment).

Također, svim studentima je omogućen besplatan pristup elektronskom izdanju međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant u kojem se objavljuju naučni i stručni radovi iz oblasti finansija, računovodstva, revizije, menadžmenta, poreza i međunarodnih standarda, te primjena relevantnih propisa. Studentima su omogućene i besplatne konsultacije i savjeti vezani za posao, kao i pristup novim informacijama, zakonima i procedurama iz područija finansija i računovodstva. Časopis Poslovni konsultant kontinuirano izlazi od januara 2009. Godine sa više od 100 izdanja.

Visokoškolska ustanova FINra je svojim studentima omogućila pristup vlastitoj biblioteci koja posjeduje knjige, stručnu literaturu, časopise i priručnike kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) finansijsko-računovodstvene profesije, zbornike radova sa međunarodnih simpozija.

mainmpo