Donirana računarska oprema JU MSŠ u Kalesiji

Donirana računarska oprema JU MSŠ u Kalesiji
6. Decembra 2017. Komentari isključeni za Donirana računarska oprema JU MSŠ u Kalesiji Aktuelnosti,Novosti FINra

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra, Disti d.o.o Sarajevo i Spin d.o.o Tuzla su donirali računarsku opremu i računovodstvene programe za realizaciju nastavnih aktivnosti učenika JU MSŠ Kalesija.

Ovim povodom, direktor Visoke škole FINra, Doc.dr. Ismet Kalić je izjavio:

Visoka škola FINra, Disti i Spin kao društveno odgovorne firme su danas uručile donaciju JU Mješovitoj srednjoj školi u Kalesiji. Oprema će se koristiti za praktičnu obuku iz predmeta Knjigovodstvo i Praktično osposobljavanje učenika Ekonomske škole.  Učenici će moći pored teorijskih od sada da stiču i praktična znanja i vještine rada na aplikativnim računovodstvenim programima koje koriste poznate firme u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način će se unaprijediti kvaliteta praktične nastave, što će za rezultat imati povećanje nivoa znanja koje je prepoznatljivo na tržištu rada. Praktičnom obukom na ovim programima učenici će već nakon završetka srednje škole imati praktična znanja koja se traže u ekonomskoj struci na tržištu rada. Osim učenika Ekonomske škole, na računarima će se raditi i informatička obuka za učenike ostalih srednjih škola koje djeluju u okviru Mješovite srednje škole Kalesija.”

Izuzetno nam je zadovoljstvo pružiti učenicima praktično znanje i vještine rada u softverskim programima koje naša kuća izrađuje i koji koriste vodeće kompanije sa područja cijele BiH. Radi se o potpuno istom aplikativnom softveru, o istoj platformi na kojem rade i sva preduzeća koja koriste naše usluge. Sa softverskim programima koje smo donirali obuhvataju programe za finansijsko, materijalno i robno knjigovodstvo, te PDV evidencije i plaće”, izjavila je Zikreta Smajlović, direktorica SPIN d.o.o.

Zahvalni smo što smo dobili donaciju i podršku od tri vodeće kuće iz oblasti edukacija, izrade softvera i IT sektora. Ova donacija je od vitalnog značaja za našu školu i uveliko će nam olakšati izvođenje nastave. Sigurni smo da će ova donacija poboljšati i unaprijediti kvalitet naše nastave i da ćemo kao rezultat svega imati učenike koji će biti spremniji za tržište rada. Nadamo se da ćemo i dalje nastaviti našu dobru saradnju.” rekao je Bego Hadžić, direktor  JU Mješovite srednje škole Kalesija.

Visoka škola je već donirala računarsku opremu i računovodstvene programe Ekonomsko-trgovinskoj školi u Tuzli, Mješovitoj srednjoj ekonomsko-hemijskoj školi u Lukavcu, te Mješovitoj srednjoj školi u Banovićima.

Ove godine Visoka škola FINra sa svojim partnerima nastavlja dobru praksu društveno odgovornog ponašanja tako da je ovo četvrta u nizu donacija računarske opreme i računovodstvenih programa koji se doniraju Ekonomskim školama u općinama: Tuzla, Lukavac, Banovići, Kalesija, Srebrenik i Gračanica.

About The Author

mainmpo