FINRA NASTAVLJA MEĐUNARODNU SARADNJU

FINRA NASTAVLJA MEĐUNARODNU SARADNJU
2. Juna 2020. Komentari isključeni za FINRA NASTAVLJA MEĐUNARODNU SARADNJU Aktuelnosti,Novosti FINra

U okviru Programa međunarodne saradnje i strateških razvojnih pravaca FINra, dana 02. juna 2020. godine, održan je online sastanak predstavnika Fakluteta za ekonomijo in informatiko, Univerza v Novem mestu, Republika Slovenija i predstavnika Visoke škole FINra.

Ispred Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Univerza v Novom mestu, sastanku je prisustvovala doc. dr. sc. Malči Grivec, prorektorica za kvalitet i dekan fakulteta, a ispred Visoke škole FINra Tuzla sastanku su prisustvovali doc. dr. sc. Ismet Kalić, prof.v.š., direktor i doc. dr. sc. Edin Glogić, prof.v.š., menadžer za kvalitet i međunarodnu saradnju.

Na prvom online sastanku se razgovaralo o uspostavljanju naučno – istraživačke saradnje, uspostavljanja zajedničkih studijskih programa i saradnji u okviru ERASMUS+ projekta razmjene studenata, nastavnog i administrativnog osoblja i realizacije projekata vezano za IPA fondove.

Kao jedan od zaključaka ovog sastanka predloženo je da se u narednom periodu konkretiziraju dogovori oko međunarodne saradnje, mobilnosti i neposredne razmjene iskustava studenata na ovim visokoškolskim ustanovama, a također i učešću naših studenata u okviru ”Ljetne škole” i SKEI konferencije. Konferencija SKEI se odžava već nekoliko godina u organizaciji nekoliko domaćih i stranih visokoškolskih ustanova, a inicijator i nosilac projekta je Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište/Univerzitet “VITEZ na čijem je čelu prof. dr sc. Jamila Jaganjac.

About The Author

mainmpo