FINra potpisala novi ugovor sa uspješnim preduzećem Trans Turist Tuzla

FINra potpisala novi ugovor sa uspješnim preduzećem Trans Turist Tuzla
26. Marta 2018. Komentari isključeni za FINra potpisala novi ugovor sa uspješnim preduzećem Trans Turist Tuzla Aktuelnosti,Career,Društvena odgovornost,FINra,Novosti FINra

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra je potpisala novi ugovor o poslovnom povezivanju i saradnji sa Trans Turist d.d. Tuzla. FINra je samim time obezbijedila svojim studentima uslove za praktično osposobljavanje, te sigurnije zaposlenje, nakon okončanja četverogodišnjeg studija, kod poznatog poslodavca.

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra vrijedno radi na ostvarenju svojih zacrtanih ciljeva, kad je u pitanju potpisivanje sporazuma sa uspješnim preduzećima na TK. Dosadašnji potpisani sporazumi nose sa sobom višestruku korist. Sa jedne strane imamo visokoškolsko obrazovanje i cjeloživotno učenje, a sa druge strane imamo uspješna preduzeća koja predstavljaju najbolju poslovnu praksu. Realizacijom ovog projekta stvaramo uslove, za sticanje praktičnih znanja i vještina prepoznatljivih na tržištu rada, te kreiramo takav ambijent sa poslovnim partnerima koji će omogućiti ostanak mladih i stručnih kadrova u Bosni i Hercegovini.

 

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra sa potpisanih dosadašnjih preko 100 sporazuma pravi značajan korak ka ispunjenju svoje vizije, čime se diferencira u regionu kao vodeća visokoškolska ustanova iz oblasti finansija i računovodstva, čiji će studenti svojim znanjem, vještinama, sposobnostima, entuzijazmom i zalaganjem biti primjer drugim mladim ljudima, poželjni zaposlenici i nosioci ekonomskog oporavka i razvoja Bosne i Hercegovine.

About The Author

mainmpo