FINra POTPISALA SPORAZUM O SARADNJI SA BIT ALIJANSOM

FINra POTPISALA SPORAZUM O SARADNJI SA BIT ALIJANSOM
20. Novembra 2020. Komentari isključeni za FINra POTPISALA SPORAZUM O SARADNJI SA BIT ALIJANSOM Aktuelnosti,Novosti FINra

FINra POTPISALA SPORAZUM O SARADNJI SA BIT ALIJANSOM

U prostorijama Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli je 16.11.2020. godine potpisan sporazum o saradnji između Visoke škole FINra i Bit Alijanse, vodećim udruženjem IT kompanija u Bosni i Hercegovini.

FINra, prestižna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini i regionu, opremljena savremenom IT opremom i nastavnim planom i programom koji predstavlja jednstveni spoj teorijskih i praktičnih znanja i vještina, sa jedne i Bit Alijansa, najveća krovna organizacija bh. softverske industrije, koja objedinjuje 50. kompanija sa preko 3000. zaposlenih sa druge strane postigli su dogovor o saradnji koji za cilj ima jačanje i razvoj IT sektora u BiH.

Osnovni elementi međusobne saradnje:

  • Realizacija zajedničkih projekata s ciljem razvoja nauke i struke,
  • Naučno-stručna saradnja u vidu obuka, specijalističkih kurseva i usavršavanja studenata FINra i uposlenika članica Bit Alijanse,
  • Organizacija okruglih stolova, savjetovanja, seminara i sličnih skupova koji okupljaju relevantne interesne grupe, a u cilju unapređenja rada obiju strana potpisnica sporazuma,
  • Poticanje i koordinacija istraživanja i razvoj tehničko-tehnoloških dostignuća,
  • Uzajamne promocije.

Dr.sc. Ismet Kalić, direktor Visoke škole FINra izjavio je da se radi o sporazumu  na obostranu korist i korist cjelokupnog IT sektora u Bosni i Hercegovini, jer će se njime obezbjediti spoj teorije i prakse, što je i glavna odrednica nastavnog plana i programa na FINra. Također, direktor Kalić je istakao da je FINra prva prepoznala zahtjeve na tržištu rada i kao rješenje  na FINra je kreiran novi studijski program „Računarstvo i informatika“. Na ovaj način će se profilirati kadrovi odnosno programeri koji imaju potrebna znanja iz ekonomije. Stručne kompetencije studenata će sadržavati znanja i vještine programera i znanja i vještine iz oblasti finansija i računovodstva.

FINra je svih ovih godina intenzivno radila na jačanju saradnje sa realnim sektorom, kako bi svojim studentima obezbjedila što bolje uslove za obavljanje prakse, ali i zaposlenje.Do sad je FINra potpisala više od 100. Sporazuma o saradnji  sa uspješnim i prestižnim kompanijama.

About The Author

mainmpo