FINra POTPISALA SPORAZUM O SARADNJI SA VISOKOM ŠKOLOM ZA MENADŽMENT I TURIZAM

FINra POTPISALA SPORAZUM O SARADNJI SA VISOKOM ŠKOLOM ZA MENADŽMENT I TURIZAM
9. Decembra 2022. Komentari isključeni za FINra POTPISALA SPORAZUM O SARADNJI SA VISOKOM ŠKOLOM ZA MENADŽMENT I TURIZAM Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 09.12.2022. godine potpisan je sporazum o poslovnoj saradnji između akreditovanih visokoškolskih ustanova Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla i Visoke škole za menadžment i turizam Konjic.

Potpisivanju sporazuma ispred FINra prisustvovali su direktor prof.dr.sc. Ismet Kalić, mr.sc. Adem Azapagić, predavač na FINra i mr.sc. Emina Mešić, sekretar Škole, te prof.dr.sc. Marijana Šećibović i prof.dr.sc.  Refik Šećibović ispred Visoke Škole za menadžment i turizam.

Sporazumom su definisani osnovni elementi međusobne saradnje: realizacija zajedničkih projekata s ciljem razvoja nauke i struke, organizacija seminara, savjetovanja, radionica i sličnih skupova koji okupljaju relevantne interesne grupe, poticanje i koordinacija istraživanja i razvoj tehničko – tehnoloških dostignuća, organizacija stručnih, kulturnih, sportskih i drugih društvenih aktivnosti u cilju povezivanja studentskih udruženja, uzajamne promocije, razmjena informacija i izdavanje publikacija, razmjena studenata i nastavnika.

FINra je do sada uspostavila saradnju sa domaćim akreditovanim visokoškolskim ustanovama: Univerzitet u Travniku, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ u Travniku, IPI Akademija Tuzla.

FINra je sporazum o poslovnoj saradnji potpisala i sa nekoliko inostranih akreditovanih visokoškolskih ustanova i to: Libertas međunarodno sveučilište Zagreb, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Visoka škola za menadžment i informatiku u Virovitici, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment PMC Beograd, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ Vukovar, Univerzitet Novo Mesto u Novom mestu, Republika Slovenija, Fakultet za menadžment Herceg Novi, Crna Gora.

Visokoškolska ustanova FINra će nastaviti uspostavljati međunarodnu saradnju sa prestižnim univerzitetima i fakultetima u BiH i regionu. Cilj je uspostaviti što veći broj sporazuma koji će unaprijediti međunarodnu saradnju i učešće u međunarodnim projektima.

About The Author

mainmpo