FINRA PRUŽILA PODRŠKU U.G. ”VIVA ŽENE” TUZLA

FINRA PRUŽILA PODRŠKU U.G. ”VIVA ŽENE” TUZLA
27. Novembra 2021. Komentari isključeni za FINRA PRUŽILA PODRŠKU U.G. ”VIVA ŽENE” TUZLA Nekategorisano FINra

Kolektiv i studentice Visokoškolske ustanove FINra pružile su podršku Udruženju ”Viva Žene” čija je kampanja borba protiv nasilja nad ženama. Ova kampanja se obilježava od 25. novembra do 10. decembra svake godine.

U svijetu je 25. novembar proglašen Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i potrebno ga je obilježiti tako da se osude svi oblici rodno zasnovanog nasilja, od nasilja u porodici, silovanja, seksualnog uznemiravanja, do nasilja počinjenog od strane države, uključujući i torturu i zlostavljanje žena političkih zatvorenica jer predstavljaju kršenje ljudskih prava.

Kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ treba da dovede u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristi ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama.

Udruženje građana ”Vive Žene” – Centar za terapiju i rehabilitaciju je vodeća nevladina organizacija za pružanje psihosocijalne pomoći i podrške osobama koje su doživjele traumatska iskustva rata, torture i nasilja. Udruženje je osnovano početkom 1994. godine kako bi se obezbijedio prihvat, zbrinjavanje i rehabilitacija žena i djece žrtava ratnog progona. Dvadeset sedamgodina udruženje kontinuirano radi na otklanjanju posljedica ratnih trauma, prevenciji svih oblika nasilja, izgradnji multietničke saradnje i poštovanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Pomoćnik direktora za nastavu mr.sc. Irma Ibrišimović, izrazila je zahvalnost na prilici da pružimo dodatnu podršku ženama žrtvama nasilja.

Za više informacija o Udruženju pronađite na linku: https://vivezene.ba/

About The Author

mainmpo