FINRA UČESNIK DRUGOG SAJMA VISOKOG OBRAZOVANJA U TUZLI

FINRA UČESNIK DRUGOG SAJMA VISOKOG OBRAZOVANJA U TUZLI
5. Jula 2017. Nema komentara Novosti FINra

Kako bi predstavili svoj jedinstven studijski program koji spaja teoriju sa praktičnim znanjima i vještinama,  Visoka škola za finansije FINra uzela je učešće na drugom Sajmu visokog obrazovanja, koji se održao 27. i 28. aprila 2017. godine u Hotelu Tuzla.

Uposleni Visoke škole za finansije i računovodstvo FINre na ovom sajmu imali su za cilj da kroz konstruktivnu komunikaciju s maturantima olakša im odabir njihovog budućeg zvanja te da kroz prezentaciju ključnih informacija o Nastavnom planu i programu FINre pruži cjelovitu informaciju o mogućnostima i uslovima akademskog obrazovanja na ovom fakultetu.

Nastavni plan i program FINre koncipiran je tako da u sebi sadrži i predmete koji su predviđeni za  sticanje zvanja certificirani računovođa što će omogućiti studentima da bez dodatnog polaganja predviđenih ispita dobiju zvanje „certificirani računovođa“.

Na ovom sajmu veliki broj maturanata i roditelja posjetilo je štand FINre na kojem su im predstavljeni pored Nastavnog plana i programa i  vrhunski uslovi za studiranje na ovom fakultetu. Adekvatno opremljene učionice i kabineti sa „pametnim tablama“ , savremena IT oprema na kojoj su instalirani aplikativni programi za vođenje finansijsko-računovodstvenih poslova , te najbolji profesori u regionu.

Tokom studiranja studentima će biti omogućen i pristup seminarima kontinuirane profesionalne edukacije (KPE)  koje organizuje FINconsult te će im biti omogućen i pristup međunarodno indeksiranom naučno-stručnom časopisu Poslovni konsultant, koji donosi naučne i stručne radove iz oblasti finansija, računovodstva, revizije, menadžmenta, kao i članke o primjeni propisa od značaja za rad finansijsko-računovodsrvene profesije u BiH.

Studentima će se nakon studiranja pomoći pri pronalasku posla kod poznatog poslodavca a oni koji budu imali poduzetničkog duha, podržat će se u pokretanju vlastitog biznisa, kroz otvaranje računovodstvenih servisa ili agencija.

About The Author

Leave a reply

mainmpo