FINRA UČESTVOVALA NA DEBATI „RACIONALIZACIJA POSTUPAKA AKREDITACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA’’

FINRA UČESTVOVALA NA DEBATI „RACIONALIZACIJA POSTUPAKA AKREDITACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA’’
24. Juna 2021. Komentari isključeni za FINRA UČESTVOVALA NA DEBATI „RACIONALIZACIJA POSTUPAKA AKREDITACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA’’ Aktuelnosti,Novosti FINra

U srijedu 23.06.2021. godine održana je debata pod nazivom „Racionalizacija postupaka akreditacije studijskih programa’’ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.

Debata je realizovana online putem ZOOM platforme i uživo u prostorijama FTOS-a.

 

Glavni cilj projekta odnosi se na uvođenje evropskih standarda u proces evaluacije i akreditacije studijskih programa na bh. univerzitetima, što predstavlja ključni korak u daljem provođenju Bolonjskog procesa u Bosni i Hercegovini.

Predstavnik Visokoškolske ustanove FINra, pomoćnik direktora za nastavu i studentska pitanja mr. sc. Irma Ibrišimović, predavač Visokoškolske ustanove FINra je također učestvovala na pomenutoj debati.

Teme o kojima se diskutovalo na debati su sljedeće:

 • razumijevanje značaja akreditacije studijskih programa,
 • pronalaženje najprihvatljivijeg modela za akreditaciju studijskih programa za sve nadležne obrazovne vlasti i visokoškolske ustanove  u Bosni i Hercegovini.

 

U debati učestvovali su:

 • dr.sc. Sonja Vila, Sveučilište Josipa Jurija Strossmayera, Osijek
 • dr.sc. Renata Baličević, Sveučilište Josipa Jurija Strossmayera, Osijek
 • dr.sc. Jasna Adamovi, Univerzitet u Novom Sadu
 • dr.sc. Sanja Petković, Univerzitet Crne Gore
 • dr.sc. Atanas Kočov, Agencija za kvalitet visokog obrazovanja Republike Makedonije
 • dr.sc. Meri Cvetkovska, Nacionalno tijelo za akreditaciju i provjeru kvaliteta u obrazovanju Republike Srbije
 • dr.sc. Malik Čabaravdić, Univerzitet u Zenici
 • sc. Enes Dedić, Univerzitet u Bihaću
 • Marina Cicović, Stručna savjetnica za osiguranje i Maja Macan, viša savjetnica, Sektor za osiguranje kvaliteta Agencije za razvoj visokog obrazovanja i kvaliteta Bosne i Hercegovine.

 

Učešće predstavnice FINra na ovoj radionici je još jedan dokaz da je ova Visokoškolska ustanova opredjeljena ka kontinuiranom povećanju kvaliteta svih nastavnih procesa i da čini sve što je potrebno da diplome njihovih studenata bude prepoznatljive na međunarodnom i svjetskom nivou.

About The Author

mainmpo