FINra UZELA UČEŠĆE U ONLINE RADIONICI „UČINKOVITA, PRISTUPAČNA I TRANSPARETNA AKEDITACIJA STUDIJSKIH PROGRAMA U BiH“

FINra UZELA UČEŠĆE U ONLINE RADIONICI „UČINKOVITA, PRISTUPAČNA I TRANSPARETNA AKEDITACIJA STUDIJSKIH PROGRAMA U BiH“
22. Aprila 2021. Komentari isključeni za FINra UZELA UČEŠĆE U ONLINE RADIONICI „UČINKOVITA, PRISTUPAČNA I TRANSPARETNA AKEDITACIJA STUDIJSKIH PROGRAMA U BiH“ Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 21. i 22. aprila 2021. godine održana je TAM radionica pod nazivom „Učinkovita, pristupačna i transparentna akreditacija studijskih programa u Bosni i Hercegovini“, od strane Nacional Erasmus + ured u BiH ( NEO ), u saradnji sa timom stručnjaka za reformu visokog obrazovanja u BiH ( HERE ) . TAM radionica je realizovana online,  putem ZOOM platforme.

Ovaj događaj financijski podržava Evropska komisija u okviru provedbe programa Erasmus +  koji je održan na B/H/S jezicima, uz obezbijeđen prevod na engleski jezik.

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra je takođe uzela učešće na pomenutoj radionici. Online radionici prisustvovali su menadžer za kvalitet doc. dr. sc. Edin Glogić, profesor  Visoke škole FINra i pomoćnik direktora za nastavu i studentska pitanja mr. sc. Irma Ibrišimović, predavač Visoke škole FINra.

Teme o kojima se diskutovalo na online sastanku su sljedeće:

  • razumijevanje značaja akreditacije studijskih programa,
  • utvrđivanje ukupnih troškova akreditacije studijskih programa,
  • pronalaženje najprihvatljivijeg modela za akreditaciju studijskih programa za sve nadležne obrazovne vlasti i visokoškolske ustanove  u Bosni i Hercegovini.

Učešće predstavnika FINra na ovoj radionici je još jedan dokaz da je ova Visokoškolska ustanova opredjeljena ka kontinuiranom povećanju kvaliteta svih nastavnih procesa i da čini sve što je potrebno da diplome njihovih studenata bude prepoznatljive na međunarodnom i svjetskom nivou.

About The Author

mainmpo