Kontakt

Kontakt

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla  

Mitra Trifunovića Uče 9

75 000 Tuzla

Bosna i Hercegovina

Tel.: + 387 35 310 390

Fax: +387 35 310 390
E-mail: [email protected]

DIREKTOR VISOKE ŠKOLE

Tel.: + 387 35 310-391

Mob.: + 387 61 963-917

E-mail: [email protected] ; [email protected]

STUDENTSKA SLUŽBA FINra

Tel.: + 387 35 310 390

Fax: +387 35 310 390

E-mail: [email protected]

MARKETING SLUŽBA

Tel.: + 387 35 310 390

Fax: +387 35 310 390

E-mail: [email protected]

KOMISIJA ZA OSIGURANJE KVALITETA

– Menadžer za kvalitet –

Tel.: + 387 35 310 390

Fax: +387 35 310 390

E-mail: [email protected]

CENTAR ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Tel.: + 387 35 310 390

Fax: +387 35 310 390

E-mail: [email protected]

mainmpo