MEĐUNARODNI DAN STUDENATA OBILJEŽEN PROMOCIJOM DVIJE KNJIGE NA FINra

MEĐUNARODNI DAN STUDENATA OBILJEŽEN PROMOCIJOM DVIJE KNJIGE NA FINra
17. Novembra 2021. Komentari isključeni za MEĐUNARODNI DAN STUDENATA OBILJEŽEN PROMOCIJOM DVIJE KNJIGE NA FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra u Tuzli, 17. novembra 2021. godine (srijeda), povodom Međunarodnog dana studenata, promovisane su dvije knjige autora doc.dr.sc. Zoran Jasak, mr.sc. Irma Ibrišimović i mr.sc. Aldijana Omerović, pod nazivom ”Numerička matematika” i ”Algoritmi i strukture podataka”, koje su namjenjene studentima na akademskom studijskom programu Računarstvo i informatika.

Pozdravne riječi prisutnim gostima i studentima uputio je doc.dr.sc. Edin Glogić, zamjenik direktora FINra i moderator današnjeg događaja.

Dobrodošlicu na promociju knjiga prisutnim gostima i studentima zaželio je profesor dr.sc. Ismet Kalić, direktor FINra,  koji je istakao važnog ovog događaja za Visokoškolsku ustanovu FINra.  Promocija knjiga je upriličena upravo na dan koji se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan studenata. Profesor Kalić je istakao da se ovim dvijema knjigama povećava opus knjiga i udžbenika u izdanju Visokoškolske ustanove FINra. Do sada su izdate dvije knjige koje se odnose na studijski program Finansije i računovodstvo, ”Upravljanje novčanim tokovima – strateški i operativni aspekt” i ”Obavljanje trgovine u skladu sa zakonom”. Visokoškolska ustanova FINra ima za cilj da afirmira i razvija naučno-istraživački rad, te u skladu s tim da nastavnici kontinuirano rade na izradi knjiga i udžbenika iz baznih naučnih oblasti koje se izučavaju na FINra. Također, Profesor Kalić je istakao da će ove knjige olakšati prenos i usvajanje znanja studenata koji izučavaju predmete Numerička matematika i Algoritmi i strukture podataka, na studijskom programu Računarstvo i informatika.

”Glavni motiv za pisanje ovih knjiga je želja da se studentima na jednom mjestu stavi na raspolaganje literatura koja odgovara Nastavnom planu i programu odgovarajućih predmeta. Sadržaj knjige obuhvata iskustva iz dosadašnje prakse u nastavnom procesu, posebno iz  predmeta Numerička matematika i Algoritmi i strukture podataka”, izjavio je doc.dr.sc. Zoran Jasak, autor obje knjige.

Magistar primjenjene matematike i doktorant na odsjeku Matematika u tehnici na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, autorica knjige ”Numerička matematika”, mr.sc. Irma Ibrišimović, u svom obraćanju kazala je: ”Tokom dvije akademske godine na predavanjima i vježbama iz predmeta Numerička matematika, pripremali smo materijal koji je sastavni dio ove knjige, sa ciljem da na jednom mjestu obuhvatimo sve ključne oblasti. Važno je također istaći da je glavna svrha ove knjige da se uvedu simbolička izračunavanja u kombinaciji sa numerikom i implementacijom u matematičkim softverima.”

Autor knjige ”Algoritmi i strukture podataka”, magistrice informacionih tehnologija mr.sc. Aldijana Omerović istakla je da oblast algoritmi i strukture podataka su osnova svih metodologija koje se koriste u radu na savremenim računarima. U svom izlaganju naglasila je da se objavom  ove knjige doprinosi  teorijskom i praktičnom unaprijeđenju ove naučne oblasti.

Na današnjoj promociji prisutnima se obratio i profesor dr.sc. Sead Rešić, vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, koji je naglasio da poseban kvalitet knjizi daje veliki broj zadataka što je od pomoći edukatorima jer imaju širi izbor primjera za vježbe i druge oblike prezentiranja, a posebno studentima koji su na putu da postanu budući programeri. Knjige sadrže nekoliko vrijednih tema koje se u drugim literaturama na bosanskom jeziku ne obrađuju na način kako je to urađeno sa primjerom ovih knjiga. Knjige odražavaju dugogodišnje praktično i edukativno iskustvo autora koji imaju profesoionalno iskustvo kao programeri.

”Kad je u pitanju Numerička matematika, treba pohvaliti redoslijed izlaganja, koji je prirodan i gradacijski, postepen, sa željom da se čitalac, koji se u pravilu, nije susretao sa ovim temama uvede u ovu temu bez opterećenja. Dodate su i neke teme sa ciljem da studenta zainteresuju za ove teme, posebno u smislu praktične primjene. Trebamo shvatiti da su ciljani čitaoci studenti prve godine, koji dolaze iz srednjih škola i za koje su ove teme potpuna novina. Očito je da autor i koautori imaju bogato pedagoško iskustvo koje garantuje kvalitet i uspjeh u savladavanju gradiva”, istakla je profesorica matematike u gimnaziji Meša Selimović, Alma Šehanović.

Student Kenan Dropić naglasio je da će knjiga značajno obogatiti biblioteku FINra i biti od koristi i studentima i profesorima studijskog programa Računarstvo i informatika.

”Promovisane dvije knjige su dobra podloga za sticanje znanja i vještina studenata na studijskom programu Računarstvo i informatika. U ime studenata zahvaljujem autorima za što su nam osigurali kvalitetnu literaturu koja nam je na raspolaganju”, rekao je student II godine studijskog programa Računarstvo i informatika, Kenan Dropić.

”IT sektor je danas budućnost, a važno je imati i literaturu iz koje konkretno možete da savladate osnove i da ih primijenite u vašoj budućoj karijeri. Zato se zahvaljujem autorima i koautorima što su omogućili studentima pristup ovoj knjizi i što će se od danas ista pronaći na tržištu”, navela je Dženana Kadribašić, zaposlenik Marvelsoft IT kompanije.

Visokoškolska ustanova FINra će i dalje raditi na unapređenju kvaliteta nastavnih procesa i pružanju podrške nastavnom osoblju FINra, što još jednom potvrđuje činjenicu da je kao takva jedinstvena u regionu.

DSC_0912-min
DSC_0919-min
DSC_0927-min
DSC_0933-min
DSC_0944-min
DSC_0960-min
DSC_0973-min
DSC_0981-min
DSC_1008-min
DSC_1028-min
DSC_1072-min
DSC_1089-min
DSC_1126-min
DSC_1127-min
previous arrow
next arrow
About The Author

mainmpo