NA FINra ODRŽAN ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADŽMENTA

NA FINra ODRŽAN ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADŽMENTA
20. Februara 2020. Komentari isključeni za NA FINra ODRŽAN ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADŽMENTA Aktuelnosti FINra

Studenti III godine Visoke škole FINra pristupili su završnom ispitu iz predmeta Primjena finansijskog menadžmenta kod profesora Ismeta Kalića.

Silabus predmeta Primjena finansijskog menadžmenta je u potpunosti usklađen sa silabusom istoimenog predmeta predviđenog Nastavnim planom i programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini, i to za zvanje certificirani računovođa. Usklađivanje silabusa je izvršeno po ciljevima izučavanja predmeta, ishodu učenja, sadržaju predmeta, literaturi, broju ECTS bodova, načinu provođenja ispita, sačinjavanju ispitnih pitanja, načinu ocjenjivanja, kao i predavačkim kompentencijama odgovornog profesora.

FINra je u svoj Nastavni plan i program za treću i četvrtu godinu studija uvrstila svih pet predmeta predviđenih za sticanje zvanja certificirani računovođa: Poslovno pravo i porezi, Primjena finansijskog menadžmenta, Primjena upravljačkog računovodstva, Finansijsko izvještavanje i Revizija i sistemi interne kontrole. Pored toga što su usklađeni silabusi navedenih predmeta, FINra je na ove predmete postavila predmetne nastavnike odnosno odgovorne profesore sa dugogodišnjim iskustvom u visokom obrazovanju i finansijsko-računovodstvenoj profesiji, koji posjeduju profesionalno zvanje ovlašteni revizor i/ili certificirani računovođa. Na ovaj način FINra želi da ispuni propisane uvjete kako bi ovi predmeti bili oslobođeni od polaganja, odnosno predmet redukcije za svršene studente FINra, koji budu željeli da steknu certifikat računovođe, a sve u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i postupku redukcije ispita za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH, koji je donijela Komisija za računovodstvo i reviziju BiH.

Važnost ovog predmeta, kao i ozbiljnost i rad studenata pokazuje izlaznost studenata na ovaj ispit, gdje je na završni ispit pristupilo 44 studenta III godine. Studenti su pokazali visok nivo znanja i ostvarili su iznad prosječan uspjeh.

About The Author

mainmpo