NA FINra ODRŽAN ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA PRIMJENA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA

NA FINra ODRŽAN ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA PRIMJENA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA
21. Juna 2020. Komentari isključeni za NA FINra ODRŽAN ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA PRIMJENA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA Aktuelnosti FINra

Studenti III godine Visoke škole FINra pristupili su završnom ispitu iz predmeta primjena upravljačkog računovodstva kod prof. dr. Senade Kurtanović i doc. dr.  Edina Glogića.

U skladu sa Naredbom Kantonalnog štaba civilne zaštite Tk, a u cilju poštivanja i pridržavanja mjera zaštite zdravlja i prevencije pojave oboljelih od korona virusa, studenti su bili podjeljeni u II grupe.

Silabus predmeta Primjena upravljačkog računovodstva je u potpunosti usklađen sa silabusom istoimenog predmeta predviđenog Nastavnim planom i programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini, i to za zvanje certificirani računovođa. Usklađivanje silabusa je izvršeno po ciljevima izučavanja predmeta, ishodu učenja, sadržaju predmeta, literaturi, načinu provođenja ispita, sačinjavanju ispitnih pitanja, načinu ocjenjivanja, kao i predavačkim kompentencijama odgovornog profesora.

FINra je u svoj Nastavni plan i program za treću i četvrtu godinu studija uvrstila svih pet predmeta predviđenih za sticanje zvanja certificirani računovođa: Poslovno pravo i porezi, Primjena finansijskog menadžmenta, Primjena upravljačkog računovodstva, Finansijsko izvještavanje i Revizija i sistemi interne kontrole. Pored toga što su usklađeni silabusi navedenih predmeta, FINra je na ove predmete postavila predmetne nastavnike odnosno odgovorne profesore sa dugogodišnjim iskustvom u visokom obrazovanju i finansijsko-računovodstvenoj profesiji, koji posjeduju profesionalno zvanje ovlašteni revizor i/ili certificirani računovođa. Na ovaj način FINra želi da ispuni propisane uvjete kako bi ovi predmeti bili oslobođeni od polaganja, odnosno predmet redukcije za svršene studente FINra, koji budu željeli da steknu certifikat računovođe, a sve u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i postupku redukcije ispita za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH, koji je donijela Komisija za računovodstvo i reviziju BiH.

Važnost ovog predmeta, kao i ozbiljnost i rad studenata u novonastaloj situaciji, pokazuje izlaznost studenata na ovaj ispit, gdje je na završni ispit pristupilo više od 50 studenta III godine.

About The Author

mainmpo