NA FINra ODRŽANE VJEŽBE IZ PREDMETA OSNOVE PROGRAMIRANJA

NA FINra ODRŽANE VJEŽBE IZ PREDMETA OSNOVE PROGRAMIRANJA
25. Oktobra 2021. Komentari isključeni za NA FINra ODRŽANE VJEŽBE IZ PREDMETA OSNOVE PROGRAMIRANJA Aktuelnosti,Novosti FINra

Danas na Visokoškolskoj ustanovi FINra, studenti I godine  studijskog programa “Računarstvo i informatika” prisustvovali su vježbama iz predmeta Osnove programiranja kod Kenana Mazalovića, stručnjaka iz prakse, koji je zaposlen u IT kompaniji Virgin Pulse.

Cilj predmeta je da studenti razumiju koncept algoritma i računara kao izvršioca, te da usvoje znanja kako predstaviti neke načine zapisivanja algoritama: formalne i neformalne. Studenti će biti osposobljeni da mogu razviti jednostavan algoritam i testirati ga u logičkom smislu. Kroz programski jezik C i C++ studenti će se upoznati sa  osnovnim pojmovima,  tipovima podataka i deklaracijama i  naredbama za kontrolu toka programa (petlje i naredbe za grananje).

Na današnjim vježbama Kenan Mazalović, stručnjak iz prakse, studente je upoznao na koji način deklarisati i inicijalizirati varijable u C++ programskom jeziku. Objasnio im je korištenje ključnih riječi i aritmetičkih operatora kroz zadatke.

Kombinovana znanja iz područja IT i finansija i računovodstva, koje studenti usvajaju tokom studija na FINra, bit će direktno primjenjiva u poslovnoj praksi i pružat će im sigurno zaposlenje, nakon završetka studija.

FINra ispunjava cilj, da obrazuje  kadar u skladu sa zahtjevima tržišta rada objedinjujući teoriju i praksu istovremeno.

IMG-c5ea5fff4e8eb2872549be1a4c9e69e8-V
IMG-f5a14443683a07417432f01cdeac9174-V
IMG-871ca15fa36efef9ed79157cb554c7d0-V
previous arrow
next arrow
About The Author

mainmpo