NA FINra ODRŽANI PRVI ONLINE TESTOVI

NA FINra ODRŽANI PRVI ONLINE TESTOVI
15. Maja 2020. Komentari isključeni za NA FINra ODRŽANI PRVI ONLINE TESTOVI Novosti FINra

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u toku je realizacija predispitnih obaveza u akademskoj 2019./2020. godini. U predviđenim rokovima, studenti vrijedno izvršavaju svoje obaveze pripremanja za ispite i izradu seminarskih radova. Nastavno osoblje FINra u tome im je uvijek na raspolaganju, kroz dogovorene termine konsultacija sa svojim studentima.

Prvi parcijalni ispiti za studente I, II, III i IV godine studija u ljetnom semestru akademske 2019./2020. godine, na Visokoj školi FINra, održani su online i protekli su na zadovoljavajućem organizacionom i tehničkom nivou.

Iako u potpuno drugačijoj atmosferi ove godine, obilježene pandemijom korona virusa, svi parcijalni ispiti su pripremljeni i održani online na vlastitoj Moodle platformi, putem e-nastave. Tako je, i na ovaj način, Visoka škola FINra pokazala visok nivo organizacione sposobnosti i brz odgovor na zahtjeve novih izazova.

E-nastava je na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla uvedena još u akademskoj 2018/2019. godini. Međutim, puni kapacitet i ekspanziju u korištenju, e-nastava je upravo “doživjela” u trenutnim okolnostima, kada Visoka škola FINra u potpunosti odgovara ovim izazovima i pomiče sopstvene granice u organizovanju i provedbi online nastave.

Studentima je putem e-nastave dostupan cjelovit nastavni materijal uvijek, u vrijeme koje njima najviše odgovara, od digitalne literature, prezentacija predavanja i vježbi, te snimljenih video predavanja i vježbi. Najveća prednost jeste upravo transparentnost i dokumentovanost, a što je vidljivo i kroz realizovane online parcijalne ispite.

Prema izlaznosti i postignutim rezultatima studenata na parcijalnim provjerama znanja, evidentno je da su studenti ozbiljno shvatili svoje zadatke i da vrijedno rade sa željom da polože ispite, te pokažu visok nivo usvojenog znanja, vještina i kompetencija.

Ovom prilikom, želimo istaći odgovornost studenata Visoke škole FINra, koji su, zajedno sa nastavnim osobljem, na veoma visokom profesionalnom nivou odgovorili na novonastalu situaciju, te vrlo zrelo pristupili izvršavanju svojih obaveza. Ipak, moramo priznati da jedva čekamo da se hodnicima i moderno opremljenim učionicama Visoke škole FINra, ponovo susretnu studenti i profesori, uživo raspravljajući o zadanim temama.

 

About The Author

mainmpo