NA FINra ODRŽANO PREDAVANJE IZ OBLASTI SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM U VISOKOM OBRAZOVANJU I MOBILNOSTI STUDENATA I NASTAVNOG OSOBLJA

NA FINra ODRŽANO PREDAVANJE IZ OBLASTI SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM U VISOKOM OBRAZOVANJU I MOBILNOSTI STUDENATA I NASTAVNOG OSOBLJA
7. Maja 2020. Komentari isključeni za NA FINra ODRŽANO PREDAVANJE IZ OBLASTI SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM U VISOKOM OBRAZOVANJU I MOBILNOSTI STUDENATA I NASTAVNOG OSOBLJA Novosti FINra

Dana 06.05.2020. godine sa početkom u 16,30 sati na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra održano je online predavanje prof.dr.sc. Adnana Pirića, uvaženog profesora Sveučilišta/Univerziteta ‘’Vitez’’ u Vitezu. Predavanju su prisustvovali nastavnici, saradnici i studenti  Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla.

Organizacija online predavanja prof. dr. Adnana Pirića rezultat je saradnje i potpisanog Sporazuma između Visoke škole FINra i Sveučilišta/Univerziteta “Vitez” u Vitezu. Uvaženi profesor Adnan Pirić, osim što je profesor Sveučilišta/Univerziteta “Vitez” u Vitezu, ujedno je i direktor Centra za kvalitet i međunarodnu saradnju istoimene institucije.

Studenti, nastavnici i zaposlenici Visoke škole FINra imali su priliku da poslušaju niz zanimljivih tema:

  1. Primjena Bolonjskog sistema
  2. Mobilnost studenata i nastavnika
  3. Ishodi učenja i provođenje kvalifikacijskog okvira
  4. Učešće studenata u odlučivanju
  5. Naučno istraživački rad
  6. Veze sa okruženjem, privredom i socijalnim partnerima
  7. Standardi i kriteriji za akreditaciju VŠU
  8. Standardi i kriteriji za akreditaciju studijskih programa

Naročito se apostrofirala činjenica da su studenti vrlo značajan faktor u doprinosu razvoja svake visokoškolske ustanove. Studenti FINra u razgovoru sa profesorom Pirićem, postavljali su mnoga pitanja koja se tiču uloge studenata u procesu akreditacije i drugih važnih aspekata sistema osiguranja kvaliteta.

Tom prilikom, ispred Vijeća studenata FINra, obratila se i predsjednica Melisa Mušanović, studentica III godine studija, i istakla da su Studentske organizacije Visokoškolske ustanove Sveučilište/Univerzitet “Vitez” u Vitezu i Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra već dogovorile zajednički sastanak koji će realizovati u narednom periodu, te razmjeniti međusobna iskustva u radu njihovih organizacija.

Kao jedan od zaključaka ovog sastanka predloženo je da se u dogledno vrijeme, kada se za to steknu uvjeti, realiziraju neposredni susreti na ovim visokoškolskim ustanovama i podijele iskustva kako nastavnog osoblja tako i studentskih organizacija.

Online predavanje je dobilo puno pozitivnih reakcija i komentara, a to se najbolje dokumentuje činjenicom da je predavanju prisustvovalo više od 100 studenata i nastavnog osoblja FINra.

Više informacija o biografiji i naučnom opisu prof. dr. Adnana Pirića možete pronaći na linku: https://unvi.edu.ba/CV/adnan_piric.pdf

About The Author

mainmpo