NA FINra ODRŽANO PREDAVANJE IZ PREDMETA EKONOMIKA PREDUZEĆA SA MIKROEKONOMIJOM

NA FINra ODRŽANO PREDAVANJE IZ PREDMETA EKONOMIKA PREDUZEĆA SA MIKROEKONOMIJOM
14. Oktobra 2021. Komentari isključeni za NA FINra ODRŽANO PREDAVANJE IZ PREDMETA EKONOMIKA PREDUZEĆA SA MIKROEKONOMIJOM Nekategorisano FINra

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra danas, 14.10.2021. godine,  studenti I godine  studijskog programa “ Finansije i računovodstvo” prisustvovali su  predavanju iz predmeta Ekonomika preduzeća sa mikroekonomijom kod predmetnog nastavnika prof.dr.sc. Nenada Penezića.

Cilj predmeta Ekonomike preduzeća sa mikroekonomije kao fundamentalne mikroekonomske discipline jeste izučavanje konkretne ekonomske stvarnosti preduzeća, odnosno analize poslovne orijentacije preduzeća i izbora potrebnih i odgovarajućih resursa, rasta i razvoja preduzeća, efekte primjene novih tehnoloških i radnih metoda, probleme obračuna i smanjivanja troškova, kao i interne i eksterne faktore poslovne efikasnosti.

Na današnjem predavanju profesor Penezić je studente upoznao sa ciljevima i zadacima istraživanja ekonomike preduzeća. Objasnio im na koji način se tumače ključna obilježja preduzeća i kako analizirati osnovne vrste vlasništva nad preduzećem. Nakon savladavanja materije koja se odnosi na ekonomiju preduzeća, studenti će biti osposobljeni da znaju osnovne principe funkcionisanja mikroekonomije, zakonitosti koje vladaju u njoj i faktore koji utiču na njenu dinamiku, s ciljem da se uspješno uključe u poslovnu praksu, odnosno konkretnu ekonomsku stvarnost bilo koje organizacije.

Visokoškolska ustanova  FINra ispunjava svoj  cilj, da obrazuje kadar u skladu sa zahtjevima tržišta rada objedinjujući teoriju i praksu istovremeno.

About The Author

mainmpo