NA FINra ZAVRŠEN 8. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “Finansije, računovodstvo i menadžment u kriznom periodu”

NA FINra ZAVRŠEN 8. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “Finansije, računovodstvo i menadžment u kriznom periodu”
25. Septembra 2020. Komentari isključeni za NA FINra ZAVRŠEN 8. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “Finansije, računovodstvo i menadžment u kriznom periodu” Aktuelnosti,Novosti FINra

NA FINra ZAVRŠEN 8. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “Finansije, računovodstvo i menadžment u kriznom periodu”

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli održan dvodnevni 8. Međunarodni simpozij, 24. i 25. septembara 2020. godine, na temu “Finansije, računovodstvo i menadžment u kriznom period”. Više od 30 predavača, uglednih profesora i istaknutih stručnjaka iz prakse iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Srbije i Crne Gore, održali su prezentacije o tome na koji način je pandemija prouzrokovana korona-virusom uticala na finansijski sektor i kako odgovoriti na krizu. Drugog dana Simpozija održana je i panel-diskusija u kojoj su učestvovali direktori kompanija, koji su podijelili svoja iskustva kriznog menadžmenta.

Tokom dva dana Simpozija, između ostalog, bilo je riječi o mjerama za suzbijanje negativnih posljedica koronakrize i aktivnostima Porezne uprave Federacije BiH u vrijeme pandemije, izazovima primjene računovodstvenih informacionih sistema i javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini u vrijeme pandemije, razvijanju sistema javnih internih finansijskih kontrola kao preduslovu za adekvatnu reakciju u stanju nesreće. Riječ je o temama koje su izuzetno značajne za sve zaposlene u privatnom i javnom sektoru na knjigovodstveno-računovodstvenim, finansijskim i menadžerskim poslovima.

Na zatvaranju Simpozija doneseno je niz zaključaka i preporuka. Između ostalog zaključeno je da pandemija i poslovanje u vremenu krize nameće potrebu za revidiranjem i aktualizacijom većine standarda i normi po kojima je uređeno poslovanje. Potrebno je definisati i pojačati krivičnu odgovornost pravnih subjekata u prometu, počevši od jedinica lokalne samouprave, preko institucija, pa sve do privrednih subjekata. Kriza i poslovanje u vanrednim okolnostima su pokazali da se pojedinci “skrivaju” iza identiteta i snage pravnih osoba. Potrebno je stimulisati poslovni ciklus, stimulacijom potrošnje, i to fiskalnim mjerama, politikom dohodaka i javnim investicijama. Sa Simpozija je poručeno i da zaduživanje, kao metod stimulacije ekonomije treba koristiti oprezno, da u bankarskom sektoru treba revidirati modele i parametre ocjene kreditne sposobnosti, a u poslovnom i finansijskom sektoru treba uvoditi i dalje razvijati sisteme upravljanja rizikom.Vrijeme krize treba iskoristiti i kako bi se unaprijedilo korištenje informacionih tehnologija u poslovanju, poručeno je danas iz Tuzle.

Interes za ovogodišnji Međunarodni simpozij “Finansije, računovodstvo i menadžment u kriznom period” koji je organizovala edukativno-konsultativna kuća Finconsult, u saradnji s Visokom školom za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, bio je izuzetno veliki. Zbog potrebe poštivanja mjera prevencije zaraze korona-virusom značajan dio Simpozija realizovan je online putem ZOOM platforme. Time je FINra još jednom potvrdila i svoje kapacitete i spremnost za prilagođavanje rada u specifičnim uslovima.

Svi radovi sa 8. Međunarodnog simpoziju objavljeni su u Zborniku radova, koji broji 39 članaka, sa 658 stranica A-4 formata. Prezentacije su dostupne na web stranicama: www.finconsult.ba i www.finra.ba.

ZAKLJUČCI I PORUKE SA 8. MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli 24. i 25.09.2020. godine, uspješno je održan 8. Međunarodni simpozij “FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I MENADŽMENT U KRIZNOM PERIODU”. Organizator Simpozija je edukativno-konsultantska kuća FINconsult, a suorganizator Visoka škola FINra Tuzla.

Na Simpoziju su donešeni sljedeći zaključci i poruke:

 1. Pandemija i poslovanje u vremenu krize nameće potrebu za revidiranjem i aktualizacijom većina standarda i normi po kojima je uređeno poslovanje (računovodstvo i izvještavanje u prvom redu, ali i poslovanje općenito). Stare norme više nisu jednostavno i direktno primjenjive. Krizno vrijeme treba iskoristiti kao povod da unaprijedimo profesionalne standarda, tako da olakšamo poslovanje i podignemo produktivnost i nakon kriznog vremena.
 1. Potrebno je definisati i pojačati krivičnu odgovornost pravnih subjekata u prometu, počevši od jedinica lokalne samouprave, preko institucija, pa sve do privrednih subjekata. Kriza i poslovanje u vanrednim okolnostima su pokazali da se pojedinci “skrivaju” iza identiteta i snage pravnih osoba. Institut krivične odgovornosti pravnih osoba treba zaživjeti u našoj pravosudnoj praksi.
 1. Potrebno je stimulisati poslovni ciklus, stimulacijom (prvensteno investicijske) potrošnje, i to:
 • fiskalnim mjerama,
 • politikom dohodaka,
 • javnim investicijama.
 1. Zaduživanje (kreiranje javnog duga), kao metod stimulacije ekonomije koristiti oprezno, uz dva uslova:
 • uz utrošak sredstava u investicijsku, a ne javnu potrošnju,
 • pažljiv pristup u ograničavanju odnosa javnog duga prema BDP-u (iako nominalno BiH nema visok pokazatelj duga prema BDP-u, treba voditi računa o tome da je ekonomska baza u BiH krhka i da ne može jednako podnositi omjere zaduženosti kao razvijene ekonomije).
 1. U poslovnom sektoru treba uvoditi modele praćenja poslovnih performansi, kao i modele predviđanja poslovnih poteškoća, te poslovne izvrsnosti kompanija, radi mogućnosti pravovremene reakcije i proaktivnog djelovanja menadžmenta.
 1. U bankarskom sektoru treba revidirati modele i parametre ocjene kreditne sposobnosti, kako bi se u obzir uzele okolnosti koje je donijelo krizno poslovanje.
 1. U poslovnom i finansijskom sektoru treba uvoditi i dalje razvijati sisteme upravljanja rizikom (ERM – Enterprise Risk Management), kao sistemski pristup i odgovor na krizne okolnosti u budućnosti.
 1. Kriza izazvana pandemijom korona virusa je pokazala da informacione tehnologije imaju značajnu ulogu u poslovnim procesima u kriznim vremenima. Kako primjena informacionih tehnologija u poslovnim procesima nije na zadovoljavajućem nivou, potrebno bi bilo iskoristiti vrijeme krize kako bi se unaprijedilo korišenje informacionih tehnologija u poslovanju, odnosno potrebno je ukazati na benifite koje proizvodi primjena informacionih tehnologija u svakodnevnim poslovnim procesima.

PREZENTACIJE SA 8. MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA

I DAN (24. septembar 2020.)

1. Trendovi promjena u financijskom računovodstvu koje donose MSFI

          Prof.dr.sc. Vinko Belak

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je DSC_4618-23-2.jpg

2. Krivična odgovornost privrednih društava

          Prof.dr. Veljko Trivun

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je DSC_4638-2.jpg

 

3. Mjerenje poslovnih performansi kompanije – predviđanje krize i predviđanje poslovne
izvrsnosti
Prof.dr.sc. Džafer Alibegović

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je DSC_4615-23-1.jpg

 

4. Mjere za suzbijanje negativnih posljedica COVID 19. i aktivnosti Porezne uprave FBiH u
vrijeme pandemije
Mr.sc. Šerif Isović

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je DSC_4666-23-1.jpg

5. Upravljanje finansijama u doba pandemije i kriznom periodu
Dr.sc. Ismet Kalić
Mr.sc. Berisa Tuholjak
Mr.sc. Azra Tuholjak

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je DSC_4552-2.jpg

6. Financijski izvještaji i revizija pod utjecajem pandemije covid19 virusa i moguće implikacije
Prof.dr.sc. Božo Vukoja

7. Fiskalna disciplina članica EU i njihova perspektiva poslije COVID-19
Prof.dr.sc. Slavko Vukić

8. Uzroci zaduženosti i makroekonomska pozicija Bosne i Hercegovine
Mr.sc. Jasmina Hurić-Bjelan

9. Izazovi primjene računovodstvenih informacionih sistema u vrijeme COVID-19
Doc. dr.sc. Edin Glogić
Prof. dr sc. Senada Kurtanović
Dr.sc. Sead Mušinbegović

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je DSC_4757-1.jpg

 

10. Specifičnosti obračuna naknade plaće kod invalida druge kategorije invalidnosti
Prof. dr sc. Senada Kurtanovć
Dr.sc. Sead Mušinbegović
Mr.sc. Dženita Golub

11. Propisi o cijenama i njihova primjena sa osvrtom na Odluke Vlade FBiH o mjerama
neposredne kontrole cijena
Elmir Ramić, dipl.oec.

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je DSC_4730-2.jpg

12. Tretman donirane opreme i sredstava za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja
epidemije prouzrokovane korona virusom (covid-19) u sistemu indirektnog oporezivanja
Mr. Milica Vidović

13. Upravljanje preduzećem za vrijeme krize izazvane korona virusom
Dr.sc. Jozo Piljić

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je DSC_4841-1.jpg

14. Uloga revizije poslovanja u upravljanju privrednim subjektima
Doc.dr.sc. Semina Škandro

15. Ekonomska kriza u uvjetima pandemije Covid 19 prijetnja ili prilika za ubrzani
institucionalni rast?
Doc.dr.sc. Vesna Buterin

16. Razvijeni sistem javnih internih finansijskih kontrola kao preduslov za adekvatnu reakciju u
proglašenom stanju nesreće u Federaciji BiH
Fatima Obhođaš, dipl.oecc

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je DSC_4723-23-2.jpg

17. Specifičnosti ugovora o osiguranju i šta donosi primjrena MSFI 17 u tom pogledu
Mr.sc. Advija Alihodžić

18. Održavanje finansijske ravnoteže preduzeća u kriznom period
Doc.dr.sc Erdin Hasanbegović

19. Javne nabavke u Bosni i Hercegovini u vrijeme pandemije korona virusa
Dr. Brankica Šarić

20. Analiza i mjerenje rizika u javnim nabavkama i jave nabavke u uslovima krize
Prof. dr. sc. Željko Rička
Mag. ecc. Anita Šadić
Nedim Ćustović, dipl.ecc

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je DSC_4765-23-1.jpg

II DAN (25. septembar 2020.)

1. Humana kriza 2020 i momenat preispitivanja stavova o javnom dugu
Prof. dr. Kristijan Ristić

2. Holistički pristup menadžmentu kao odgovor na krizu 2020.
Dr.sc.Marko Jurakić

3. Uticaj krize izazvane korona virusom na poslovanje kompanija u Bosni i Hercegovini (na
primjeru tuzlanskog kantona)
Dr.sc. Nedret Kikanović
Mr.sc. Edina Kurtić

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je DSC_4601.jpg

4. Strategije opstanka, rasta i razvoja kompanija pod uticajem krize izazvane korona virusom
Dr.sc. Ćosić Idriz

5. Finansijske odrednice izvozne konkurentnosti industrije namještaja u Federaciji Bosne i
Hercegovine
Prof. dr. Sanel Halilbegović
Mr. sc. Mubina Mehmedović
Prof. dr. Nedim Ćelebić

6. Krizni menadžment i izazovi upravljanja kompanijom za vrijeme pandemije
Prof. dr.sc. Jamila Jaganjac

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je DSC_4801-23-1.jpg

7. Bankrot pojedinaca i alternativne metode za prevazilaženje zaduženosti pojedinaca
Malik Ikanović, Magistar menadžmenta

8. Političko-ekonomska kriza i nužnost utopijskog mišljenja
Mr. Faruk Hadžić

9. Moratorij na otplatu kredita kao kratkoročna mjera za ublažavanje posljedica pandemije
COVID-19
Dr.sc. Dubravka Bošnjak

10. Utvrđivanje kreditne sposobnosti pravnih lica u bh. bankama
Dr.sc. Arijana Salkić

11. Sposobnost učinkovitog postavljanja ličnih i poslovnih ciljeva
Mr.sc. Admir Rizvan

12. Implikacije koje utječu na odabir fakulteta u Kantonu Sarajevo
Mr.sc. Haris Begović

13. Stečajni bilans kao osnova za uspješan završetak stečajnog postupka
Dr.sc. Samir Sunulahpašić

14. Status i rad Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine
Ilma Mehić-Jusufbašić, dipl.iur.

15. Implikacije digitalizacije računovodstva na korporativno izveštavanje
Dr. Kosana Vićentijević

16. Digitalna pismenost u BiH za vrijeme panemije COVID-19
Doc. dr. sc. Ensar Mekić
Mr. Belmin Hadžimusić

17. Kompjuterski criminal u doba pandemije
Dr.sc. Gordana Lazović

18. Uloga vodstva u procesu implementacije koncepta e-Uprava
Dr.sc. Zijad Lugavić
Prof. dr.sc. Edin Osmanbegović

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je DSC_4824-1.jpg

 

PROGRAMSKI ODBOR 8. MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA

About The Author

mainmpo