NA VISOKOJ ŠKOLI FINra U TOKU SU REDOVNI ISPITNI ROKOVI

NA VISOKOJ ŠKOLI FINra U TOKU SU REDOVNI ISPITNI ROKOVI
4. Februara 2019. Komentari isključeni za NA VISOKOJ ŠKOLI FINra U TOKU SU REDOVNI ISPITNI ROKOVI Aktuelnosti,Nekategorisano FINra

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra studenti vrijedno izvršavaju svoje obaveze kroz pismene i usmene provjere znanja, seminarske i praktične radove. Rad i aktivnosti studenata prate se i ocjenjuju kontinuirano tokom semestra.

Ispit iz predmeta Osnovi ekonomije na I godini studija

U prethodnim vikendima održani su ispiti iz predmeta:  Osnovi ekonomije, Ekonomija EU, Primjenjeni finansijski menadžment, Osnovi menadžmenta, te mnogi drugi.

Ispit iz predmeta Ekonomija EU na II godini studija

Prema izlaznosti studenata da se primjetiti da su ozbiljno shvatili svoje zadatke i da vrijedno rade na sebi sa željom da polože ispite, te upišu što bolje ocjene.

Ispit iz predmeta Osnove menadžmenta na II godini studija

Kroz slike možete vidjeti djelić atmosfere koji vlada na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra.

Ispit iz predmeta Primjenjeni finansijski menadžment na III godini studija

U narednom periodu studente očekuju ispitne obaveze iz drugih predmeta.

Sretno svim našim studentima u izvršavanju njihovih obaveza.

About The Author

mainmpo