NABAVLJENA SAVREMENA IT OPREMA

NABAVLJENA SAVREMENA IT OPREMA
18. Februara 2017. Nema komentara Slider emir

U cilju unapređenja uslova za rad na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra, potpisan je ugovor o nabavci najsavremenije IT opreme sa kompanijom Disti d.o.o. iz Sarajeva.

Kompanija Disti doo, zastupnik Dell računara, opremila je na Visokoj školi za finansije i računovodstvo „Učionicu za obuku“ sa 25 najsavremenijih računara, na kojima će biti instalirani aplikativni programi za računovodstvo i finansijsko poslovanje kao  i „elektronske table“  na kojima će studenti  raditi bez krede i spužve.

Edukativno-konsultantska kuća „FINconsult“ već duži niz godina ima poslovnu saradnju sa ovom kompanijom, te se i ovaj put odlučila baš za njih kako bi svojim studentima olakšala rad na ovom fakultetu.

Dr.doc Ismet Kalić, direktor Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra istakao je “Da želi da studenti na FINri steknu znanje i vještine za vođenje poslovnih knjiga u aplikativnim programima, izrađuju analize finansijskih izvještaja, sačinjavaju porezne prijave i dr. aktivnosti na najsavremenijoj IT opremi.“

 

About The Author

Leave a reply

mainmpo