NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA II GENERACIJE STUDENATA NA FINra

NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA II GENERACIJE STUDENATA NA FINra
21. Septembra 2021. Komentari isključeni za NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA II GENERACIJE STUDENATA NA FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra Tuzla, 21.09.2021.godine, student II generacije, Ašir Mujčić, uspješno je odbranio diplomski rad.

Tema ”Uticaj primjene informacionih tehnologija u postupku računovodstvenog obuhvatanja najma prema MSFI 16”, pod mentorstvom prof.dr.sc. Edina Glogića, kvalitetnog je sadržaja.

Prezentacija je bitna karika za prenos teorije i znanja. Student je u svojoj prezentaciji, na veoma efikasan način predstavio teorijski i aplikativni softver. Najveći benefiti korištenja softvera, jeste mogućnost smanjenja ljudske greške.

Direktor Visokoškolske ustanove FINra, prof. dr.sc. Ismet Kalić, koji je bio u sastavu Komisije, pohvalio je završni rad studenta, navodeći da je Ašir Mujčić među najboljim vrijednim i odgovornim studentima II generacije FINra. Završni rad urađen je na akademskom nivou, tema je vrlo aktuelna i obuhvata praktičnu primjenu stečenih znanja i vještina na FINra.

Student je prepoznao FINra kao obrazovnu ustanovu koja će nadopuniti njegova znanja i vještine i unaprijediti njegovu karijeru. Riječi hvale za Visokoškolsku ustanovu FINra izrazio je kroz svoje zadovoljstvo i istakao da mu je bila privilegija studirati na prestižnoj visokoškolskoj ustanovi kakva je FINra. Zahvalio se direktoru Kaliću, kao i svim profesorima i akademskom osoblju na nesebičnoj podršci koju su mu pružali tokom njegovog studiranja.

Završetkom studiranja je zaokružio svoje akademsko obrazovanje i stekao diplomu od 240 ECTS bodova.

Ovim činom, FINra i dalje nastavlja svoju tradiciju ”Jedinstven spoj teorije i prakse” gdje svojim studentima pruža podršku u nastavku obrazovanja.

About The Author

mainmpo