NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINRA

NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINRA
29. Januara 2022. Komentari isključeni za NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINRA Aktuelnosti,Novosti FINra

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra, dana 29. januara 2022. godine, održane su javne odbrane završnih radova. Kandidati Kadrić Nijaz i Tubić Edin su na visokom akademskom nivou uspješno odbranili svoje radove kojim su pokazali visok nivo stečenih znanja i vještina tokom studiranja na FINra.

Naziv teme završnog rada kandidata Kadrić Nijaza „Pretpostavke i instrumenti analize finansijskih izvještaja preduzeća, s primjerom iz prakse“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Senade Kurtanović, kvalitetnog je i bogatog sadržaja. Kandidat Nijaz Kadrić iz Čelića, u teorijskom dijelu završnog rada, definirao je finansijsku analizu i značaj njene primjene u poslovanju. U okviru aplikativnog dijela predstavio je analizu finansijskih izvještaja na primjeru preduzeća JP ”ŠUME TK” dd Kladanj. Ovim primjerom ukazao je na važnost provođenja finansijske analize u poslovanju, te korisnih informacija koje daje u procesu donošenja odluka.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidata Kadrić Nijaza, bila je u sljedećem sastavu:

  1. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni prof., profesor FINra, predsjednik,
  2. Dr.sc. Senada Kurtanović, redovni prof., profesor FINra, član – mentor,
  3. Doc. dr. sc. Edin Glogić, profesor FINra, član.

Završni rad kandidata iz Lukavca, Tubić Edina „Uticaj računovodstvenih politika na finansijski rezultat“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Senade Kurtanović, urađen je na akademskom nivou obuhvatajući praktičnu primjenu stečenih znanja i vještina na FINra. U teorijskom dijelu rada prikazao je način primjene različitih računovodstvenih politika i njihov uticaj na finansijski položaj i uspješnost preduzeća. Aplikativni dio prikazuje primjenu računovodstvenih politika u preduzeću MBI Development d.o.o. Sarajevo.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidata Tubić Edina, bila je u sljedećem sastavu:

  1. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni prof., profesor FINra, predsjednik,
  2. Dr.sc. Senada Kurtanović, redovni prof., profesor FINra, član – mentor,
  3. Doc. dr. sc. Edin Glogić, profesor FINra, član.

Direktor Visokoškolske ustanove FINra, prof. dr.sc. Ismet Kalić, predsjednik Komisije, pohvalio je završni rad svih kandidata, njihovu izradu i izlaganje, navodeći da su studenti prezentovali rad na akademskom nivou, iznijeli sve ključne probleme u vezi tematike na kojoj su radili. Čestitao im je na odbrani rada i sticanju diplome, zaželivši im puno uspjeha u karijeri.

Kandidati Nijaz Kadrić i Tubić Edin imaju dugogodišnje iskustvo u praksi, te kako bi unaprijedili i proširili svoja znanja, odlučili su se upisati na FINra na Studijski program ”Finansije i računovodstvo”, smjer ”Računovodstvo, porezi i revizija”.

”Stručne kompetencije koje sam stekao na FINra, pozitivno su se odrazile na vođenje vlastitog računovodstvenog servisa ”Majevica-A”. Istovremeno, znanja i vještine koje sma usvojio na ovoj visokoškolskoj ustanovi, pomogle su mi da unaprijedim svoje poslovanje u firmi JP ”Šume TK” Kladanj dd., istakao je kandidat Nijaz Kadrić.

”Pohvalio bih posvećenost profesora, predavača, asistenata i osoblja FINra prema svim studentima. Mogu reći da je FINra najbolji fakultet za obrazovanje kadrova za finansijsko računovodstvenu profesiju, te da je to jedan od razloga zbog kojeg sam se upisao na ovu visokoškolsku ustanovu”, izjavio je kandidat Tubić Edin.

Činom odbrane završnog rada na FINra, studenti su stekli zvanje Bachelor finansija i računovodstva i diplomu sa ostvarenih 240 ECTS kredita.

Na FINra studira veliki broj studenata iz svih krajeva BiH, kojih ima u svih šest generacija, što ovu prestižnu visokoškolsku ustanovu izdvaja i čini jedinstvenom u regionu.

28 diplomiranih studenata druge generacije Visokoškolske ustanove FINra, 30.11.2021. godine je dobilo svoje akademske diplome. Naredna dodjela diploma biti će organizovana krajem mjeseca aprila 2022. godine.

About The Author

mainmpo