NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra

NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra
16. Aprila 2022. Komentari isključeni za NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

Dana 16. aprila 2022. godine, održane su javne odbrane završnih radova kandidatkinja Aleme Alispahić, Merime Aličković i Eldine Subašić. Kandidatkinje su uspješno odbranili svoje radove, sa najvišom ocjenom.

Naziv teme završnog rada kandidatkinje Aleme Alispahić ,,Ocjena boniteta na osnovu analize imovinskog položaja preduzeća”, pod mentorstvom prof. dr. sc. Ismeta Kalića, kvalitetnog je i bogatog sadržaja. Kandidatkinja Alema Alispahić iz Banovića, u svom završnom radu objasnila je analizu stalnih sredstava i analizu obrtne imovine. U aplikativnom dijelu rada na primjeru  preduzeća ”Alfa d.o.o.” uradila je ocjenu boniteta.

Kandidatkinja Alema Alispahić boravi i radi u Njemačkog. Zaposlena je u internacinalnoj firmi GRUOP7 u logistici. Alema nakon preuzimanja diplome planira izvršiti nostrifikaciju diplome u Njemačkoj.

”Mogu reći da je FINra najbolji fakultet za obrazovanje kadrova za finansijsko-računovodstvenu profesiju, te da je to jedan od razloga zbog kojeg sam se upisala na ovu visokoškolsku ustanovu. Veoma sam zadovoljna stečenim znanjima i vještinama na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Kada nostrificiram diplomu dobit ću posao u struci u Njemačkoj.”, izjavila je Alema.

Završni rad kandidatkinje iz Gradačca, Merime Aličković ,,Vlastiti vs tuđi izvori finansiranja u funkciji jačanja finansijskog položaja preduzeća”, pod mentorstvom prof. dr. sc. Ismeta Kalića, urađen je na akademskom nivou. U završnom radu kandidatkinja je objasnila ulogu vlastitih i tuđih izvora finansiranja u očuvanju i jačanju finansijskog položaja preduzeća. U aplikativnom dijelu završnog rada, na praktičnom primjeru prikazala je uticaj različitih izvora finansiranja na poboljšanje odnosno pogoršanje finansijskog položaja preduzeća ”Alfa d.o.o.”

Merima Aličković trenutno je zaposlena kao certificirani računovođa u firmi Top Šped d.o.o. u Gradačcu. Studentica je prepoznala FINra kao obrazovnu ustanovu koja će nadopuniti njena znanja i vještine i unaprijediti njenu karijeru. Riječi hvale za Visokoškolsku ustanovu FINra izrazila je kroz svoje zadovoljstvo i istakla da joj je bila privilegija studirati na prestižnoj visokoškolskoj ustanovi kakva je FINra. Zahvalila se direktoru Kaliću, menadžmentu i profesorima ove visokoškolske ustanove na pruženom znanju, osposobljavanju i usavršavanju.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinje Alemu Alispahić i Merimu Aličković, bila je u sljedećem sastavu:

  1. Dr. sc. Adil Kurtić, profesor emeritus, profesor na FINra, predsjednik,
  2. Dr.sc. Ismet Kalić, vanredni profesor na FINra, član – mentor,
  3. Doc. dr. sc. Edin Glogić, profesor na FINra, član.

Kandidatkinja iz Kalesije, Eldina Subašić uspješno je odbranila završni rad na temu ” Uticaj etike na kvalitet finansijskih izvještaja”, pod mentorstvom doc. dr.sc. Edina Glogića. U završnom radu definirala je karakteristike, ulogu i važnost poslovne etike na kvalitet finansijskih izvještaja.

”Stručne kompetencije koje sam stekla na FINra, koristim u vođenju vlastite firme, kozmetičkog salona ”Sisters glam, koji sam nedavno pokrenula”, izjavila je kandidatkinja Eldina.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju Eldinu Subašić, bila je u sljedećem sastavu:

  1. Dr. sc. Adil Kurtić, profesor emeritus, profesor na FINra, predsjednik,
  2. Doc. dr. sc. Edin Glogić, profesor na FINra, članmentor,
  3. Dr.sc. Ismet Kalić, vanredni profesor na FINra, član.

Direktor Visokoškolske ustanove FINra, prof. dr.sc. Ismet Kalić pohvalio je završni rad svih kandidata, njihovu izradu i izlaganje, navodeći da su studenti prezentovali rad na akademskom nivou, te iznijeli sve ključne probleme u vezi tematike na kojoj su radili.

Činom odbrane završnog rada na FINra, studenti su stekli akademsko zvanje Bachelor finansija i računovodstva i diplomu sa ostvarenih 240 ECTS kredita.

Sve tri studentice su se zaposlile i prije diplomiranja što potvrđuje da FINra svoje diplomirane studente ne šalje na Biro za zapošljavanje nego kod poznatog poslodavca ili samozapošljavanje kroz pokretanje vlastitog biznisa.

About The Author

mainmpo