NOVE ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra

NOVE ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra
1. Decembra 2020. Komentari isključeni za NOVE ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

NOVE ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli nastavljeno je sa održavanjem odbrana završnih radova prve, zlatne generacije ove visokoškolske ustanove.

Studenti koji su uspješno, sa najvećom ocjenom odbranili svoje radove su:

Halidović Sanela, rođena 05.08.1979. godine u Tuzli.

Tema: „Kreativno računovodstvo kao uzrok stečaja na primjeru ZZ „Ratar“ Brka“.

Odbrana je održana 22.11.2020. godine u prostorijama Visoke škole FINra, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Ismet Kalić, profesor Visoke škole – predsjednik
  2. dr. sc. Nataša Simeunović, profesor Visoke škole, član- mentor,
  3. dr. sc. Edin Glogić, profesor Visoke škole, član.

Direktor Visoke škole FINra, dr.sc. Ismet Kalić, koji je bio u sastavu Komisije pohvalio je studenticu Sanelu Halidović, naveo je da ona spada u red najboljih studenata prve, zlatne generacije, da su joj glavne odlike bile aktivnost, posvećenost i timski rad, kao i da je prednjačila u pisanju seminarskih radova. Također, direktor Kalić je istakao da su Saneli, kao i svim ostalim studentima zlatne generacije vrata na FINra uvijek otvorena za buduće vidove saradnji i zajedničke projekte.

Kandidatkinja Sanela imala je samo riječi hvale za Visoku školu FINra. Zahvalila se direktoru Kaliću, kao i svim profesorima i osoblju na nesebičnoj podršci koju su joj pružali tokom njenog studiranja na FINra. Naglasila je i da je na FINra došla kao certificirani računovođa sa bogatim iskustvom, koje je studiranjem na FINra unaprijedila i podigla na jedan veći nivo.

Kadrić Adisa, rođena 25.02.1988. godine u Tuzli.

Tema: „Uticaj računovodstvenih servisa na finansijsko izvještavanje malih preduzeća“.

Odbrana je održana 28.11.2020. godine u prostorijama Visoke škole FINra, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Edin Glogić, profesor Visoke škole – predsjednik,
  2. dr. sc. Senada Kurtanović, profesor Visoke škole, član – mentor,
  3. dr. sc. Adem Azapagić, predavač – član.

Profesor na Visokoj školi FINra i predsjednik tročlane Komisije, dr.sc. Edin Glogić je istakao da je bilo zadovoljstvo raditi sa kolegicom Adisom Kadrić. Pohvalio je njenu aktivnost i predanost kojoj je svjedočio tokom njenog studiranja na FINra. Također, istakao je i da će FINra nastaviti pružati podršku i biti otvorena za daljnju saradnju za sve studente prve, zlatne generacije.

Kandidatkinja Adisa zahvalila se članovima Komisije, kao i svim ostalim profesorima i osoblju na nesebičnoj podršci koju su joj pružali tokom njenog studiranja na FINra i istakla da joj je bilo privilegija studirati na prestižnoj visokoškolskoj ustanovi kakva je FINra.

About The Author

mainmpo