NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA

NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA
29. Oktobra 2022. Komentari isključeni za NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA Aktuelnosti,Novosti FINra

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra, održane su javne odbrane završnih radova. Kandidati koji su uspješno odbranili svoje završne radove, ocijenjeni sa najvišom ocjenom 10, su: 

Medina Mustafić – ’’Specifičnosti i mogućnosti primjene savremenih metoda obračuna troškova u proizvodnim preduzećima.’’

Kandidatkinja Medina Mustafić iz Bihaća, u svome radu govori o karakteristikama i osobinama tradicionalnog upravljanja troškovima. Također, obrađeni su elementi i pojmovi savremenih metoda obračuna troškova, kako funkcioniše ABC metoda, primjene TC metode. U aplikativnom dijelu rada prikazan je primjer obračuna ciljnih troškova na primjeru preduzeća.

Sabrina Mujkić – ’’Tehnike i metode obračuna zaliha.’’

Kandidatkinja Sabrina Mujkić iz Tuzle, u svome radu govori o tehnikama i metodama obračuna troškova. U aplikativnom dijelu rada prikazana je usporedba rezultata obračuna utroška zaliha po FIFO metodi i PP metodi.

Larisa Pejić – ’’Analize tačke pokrića u preduzeću.’’

Kandidatkinja Larisa Pejić iz Tuzle, u svome radu definisala je pojam i značaj troškova, istakla vrste troškova i način upravljanja troškovima. Kroz aplikativni dio obradila je primjenu modela tačke pokrića na primjeru turističkog preduzeća ”LP”.

Džana Bedak – ’’ Tradicionalna i savremena metoda obračuna troškova na primjeru preduzeća „X“’’

Kandidatkinja Džana Bedak iz Tešnja, u svom radu opisala je tradicionalne i savremene metode obračuna troškova s naglaskom na ABC metodu. Analizirala je prednosti i nedostatke savremenih i tradicionalnih metoda obračuna troškova. U aplikativnom dijelu prikazala je praktičan primjer obračuna troškova preduzeća ”X” koristeći se ABC metodom.

Selma Hasanović – ’’Pokazatelji poslovne aktivnosti.’’

Kandidatkinja Selma Hasanović iz Srebrenika, kroz rad je prikazala način za bolje razumijevanje ključnih pokazatelja uspješnosti poslovanja preduzeća. U aplikativnom dijelu rada dat je usporedni pregled i analiza ključnih pokazatelja aktivnosti ”XX” dioničkog društva.

Semra Hasanović – ’’Analiza finansijskih izvještaja odabranog preduzeća.’’

Kandidatkinja Semra Hasanović iz Srebrenika, u svom radu analizirala je i interpretirala finansijske izvještaje: bilans stanja i bilans uspjeha provođenjem horizontalne i vertikalne analize, te analize poslovanja preduzeća pomoću pokazatelja. U aplikativnom dijelu rada analizirala je finansijske izvještaje preduzeća ”X” d.o.o. Srebrenik.

Mirsad Musić – ’’Just in time metoda obračuna troškova.’’

Kandidat Mirsad Musić iz Srebrenika, kroz rad je objasnio planiranje kao funkciju menadžmenta i obradio je kvalitativne i kvantitativne instrumente operativnog planiranja. U apliktivnom dijelu je prikazan praktičan primjer obračuna zaliha putem Just in time metode u kompaniji Toyota.

Direktor Visokoškolske ustanove FINra, prof. dr.sc. Ismet Kalić, istakao je da su završni radovi urađeni na akademskom nivou, teme su vrlo aktuelne, pohvalio je studente koji su branili svoje završne radove, naveo da se radi o vrijednim i odgovornim studentima, koji su prepoznali FINra kao obrazovnu ustanovu koja će nadopuniti njihova znanja i vještine i unaprijediti njihovu karijeru. Na kraju im je zaželio sreću i uspjeh u radu i karijeri, i naglasio da su im vrata FINra uvijek otvorena za buduće vidove saradnje.

Činom odbrane završnog rada na FINra, kandidati su stekli zvanje Bachelor finansija i računovodstva i diplomu sa ostvarenih 240 ECTS kredita. 

Na FINra studira veliki broj studenata iz svih krajeva BiH, kojih ima u svih sedam generacija, što ovu prestižnu visokoškolsku ustanovu izdvaja i čini jedinstvenom u regionu.

About The Author

mainmpo