NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNOG RADA

NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
11. Oktobra 2022. Komentari isključeni za NASTAVAK ODBRANA ZAVRŠNOG RADA Aktuelnosti,Novosti FINra

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra, održana je javna odbrana završnog rada kandidatkinje Sabine Pozderović iz Gračanice, na temu „Poređenje primjene tradicionalne metode obračuna troškova i ABC metode.

Kandidatkinja Sabina Pozderović, u svome radu govori o karakteristikama i osobinama tradicionalnog i savremenog načina obračuna troškova. Također, obrađeni su elementi ABC metode, kao i primjena ABC metode u savremenom preduzeću. U aplikativnom dijelu rada prikazana je usporedba u primjeni tradicionalne metode obračuna troškova i ABC metode, te kakvi su benefiti proizvodnog preduzeća kada koristi ABC metodu.

Direktor Visokoškolske ustanove FINra, prof. dr.sc. Ismet Kalić, predsjednik Komisije, pohvalio je završni rad kandidatkinje, navodeći da je Sabina Pozderović, uspješno, na akademskom nivou prezentovala i iznijela sve ključne probleme u vezi tematike na kojoj je radila. Na kraju joj je zaželio sreću i uspjeh u radu i karijeri, i naglasio da su joj vrata FINra uvijek otvorena za buduće vidove saradnje.

”Stečene stručne kompetencije koje sam stekla na FINra, pozitivno će se odraziti na moje buduće zaposlenje. Zadovoljstvo i privilegija mi je bila studirati na visokoškolskoj ustanovi FINra.”, izjavila je kandidatkinja Sabine Pozderović.

Činom odbrane završnog rada na FINra, kandidatkinja je stekla zvanje Bachelor finansija i računovodstva i diplomu sa ostvarenih 240 ECTS kredita. 

Na FINra studira veliki broj studenata iz svih krajeva BiH, kojih ima u svih sedam generacija, što ovu prestižnu visokoškolsku ustanovu izdvaja i čini jedinstvenom u regionu.

About The Author

mainmpo