Akademsko osoblje

Akademsko osoblje

Dr.sc. Ismet Kalić, vanredni profesor,  direktor Visokoškolske ustanove FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV – Prof.dr.sc. Ismet Kalić 

Dr.sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus, profesor na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

CV – Prof.dr. Adila Kurtića

Dr. sc. Edin Glogić, docent, profesor, zamjenik direktora Visokoškolske ustanove FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

Mr.sc. Irma Ibrišimović, predavač na Visokoškolskoj ustanovi FINra, pomoćnik direktora za nastavu

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo, Računarstvo i informatika

CV – Irma Ibrišimović, dipl.mat.

Dr.sc. Kadrija Hodžić, redovni profesor, profesor na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

CV – Prof.dr. Kadrija Hodžić

Dr.sc. Omer Kurtanović, vanredni profesor, profesor na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Kvantitativna ekonomija i informatika

CV – Prof.dr. Omer Kurtanović

Dr.sc. Željko Rička, redovni profesor, profesor na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV – Dr.sc. Željko Rička

Dr.sc. Senada Kurtanović, redovni profesor, profesor na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV – Senada Kurtanović

Dr.sc. Zlatan Begić, docent, profesor na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Kvantitativna ekonomija i informatika

CV – Doc.dr. Zlatan Begić

Dr.sc. Samir Mukinović, profesor na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Kvantitativna ekonomija i informatika

CV – Samir Mukinović

Dr.sc. Emir Sudžuka, docent, profesor na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Predmet koji predaje: Poslovno pravo

CV – Emir Sudžuka

  1. Linkedin

Dr.sc. Muzafer Brigić, docent, profesor na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

CV – Muzafer Brigić

Dr.sc. Slavko Vukić, vanredni profesor na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

 
 

Dr. sc. Nataša Simeunović, docent, profesor na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV- Dr.sc. Nataša Simeunović

  1. Linkedin

Dr.sc. Zoran Jasak, docent, profesor na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Računarstvo i informatika

CV – Dr.sc. Zoran Jasak

 

Dr.sc. Jozo Piljić, vanredni profesor na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV – Dr.sc. Jozo Piljić

 

Dr.sc. Nenad Penezić, redovni profesor na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV – Dr.sc. Nenad Penezić

 

Dr.sc. Ibrahim Obhođaš, vanredni profesor na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV – Dr.sc. Ibrahim Obhođaš

 

Dr.sc. Rajko Radović, redovni profesor na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV – Dr.sc. Rajko Radović

 

Dr.sc. Spasenija Mirković, profesor na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV – Dr.sc. Spasenija Mirković

 

Mr.sc. Adem Azapagić, predavač na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

CV – Adem Azapagić

Mr.sc. Asmir Dorić, predavač na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Engleski jezik i književnost

CV – Asmir Dorić

Mr.sc. Edina Kurtić, predavač na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

CV – Mr.sc. Edina Kurtić

Mr.sc. Nahid Unkić, predavač na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

CV – Mr.sc.Nahid Unkić

Mr.sc. Azra Sejranić, predavač na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

CV – Azra Sejranić

Mr.sc. Vildana Altumbabić, predavač na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV – Mr. sc. Vildana Altumbabić

Dr.sc. Zijad Lugavić, profesor na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Kvantitaivna ekonomija i informatika

CV – Mr. sc. Zijad Lugavić

Mr. sc. Kanita Bekan, predavač na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Predmet koji predaje: Poslovno pravo

CV – Kanita Bekan

Mr.sc. Berisa Tuholjak, predavač na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo, Ekonomska teorija i menadžment

CV – Mr. sc. Berisa Tuholjak

www.linkedin.com/in/berisa-tuholjak

Mr.sc. Meliha Delić, predavač na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Engleski jezik i književnost

CV – Mr.sc. Meliha Delić 

Mr.sc. Alisa Pejić, predavač na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Engleski jezik i književnost

CV – Mr.sc. Alisa Pejić 

Mr.sc. Aldijana Omerović, predavač na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Računarstvo i informatika

CV – Dr.sc. Aldijana Omerovic

Mr.sc. Damir Kapidžić, predavač na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Računarstvo i informatika

CV – Mr.sc. Damir Kapidžić

Mr.sc. Elvir Ćajić, predavač na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Računarstvo i informatika

CV – Elvir Ćajić

Kenan Mazalović, dipl.ing., asistent na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Računarstvo i informatika

CV – Kenan Mazalović

 

Nermina Kalić, bacc. fin. i rač., asistent na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV – Nermina Kalić

 

Maida Avdić, bacc. fin. i rač., asistent na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV – Maida Avdić

 

Melisa Mušanović, bacc. fin. i rač., asistent na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV – Melisa Mušanović

Indijana Salihović, dipl.oec., asistent na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Stručnjak iz prakse

CV – Indijana Salihović

Jasmina Kavgić, bacc.oec., asistent na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Stručnjak iz prakse

CV – Jasmina Kavgić

Vesna Muminović, dipl.oec., asistent na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast:  Finansije i računovodstvo

CV – Vesna Muminović becc. oec.

Azra Halilović, bacc.oec., asistent na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV – Azra Halilović bacc. oec.

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je slika-Milica-Vidović.png

Mr.sc. Milica Vidović, dipl.oec.

Uža naučna oblast: Stručnjak iz prakse

CV- Mr.sc. Milica Vidović

Dženana Kavgić, bacc.oec., asistent na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV-Dženana Kavgić, bacc.oec.

Amira Omić, bacc.oec., asistent na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

CV – Amira Omić, bacc.oec.

Irma Mujkić, stručnjak iz prakse na Visokoškolskoj ustanovi FINra

Uža naučna oblast: Stručnjak iz prakse

CV – Irma Mujkić

mainmpo