OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN RAČUNOVOĐA NA FINra

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN RAČUNOVOĐA NA FINra
10. Novembra 2020. Komentari isključeni za OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN RAČUNOVOĐA NA FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN RAČUNOVOĐA NA FINra

 

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra i edukativno-konsultanska kuća FINconsult su upriličili svečanost povodom obilježavanja 10. novembra Međunarodnog dana računovođa.

Međunarodni dan računovođa koji se tradicionalno obilježava 10. novembra je praznik svih računovođa. Ovaj datum objedinjuje sve računovođe posvećene svojoj profesiji i obilježava ga većina zemalja u svijetu.

  1. novembra 1494. godine, knjiga pod nazivom: “Summa de Arithmetica, Geometrija, Proportioni i Proportionalita” (Sve o aritmetici, geometriji i proporcijama), autora italijanskog matematičara i franjevačkog fratra Luca Bartolomeo de Pacioli objavljena je u Veneciji.

Ovo je prva knjiga koja je imala za cilj da sažme matematičko znanje tog vremena. Jedno poglavlje te knjige pod nazivom “Particularis de computis et scripturis” (Detalji obračuna i evidentiranja), daje detaljan opis venecijanskog knjigovodstva. To je bio prvi štampani esej o dvojnom knjigovodstvu. Iako je dvojno knjigovodstvo vođeno vijekovima, Pacioli je sa 27 stranica rasprave na temu dvojnog knjigovodstva zaslužio zvanje “otac modernog računovodstva”.

Na svečanosti upriličenoj ovim povodom prisutnim studentima, profesorima i učenicima  Ekonomsko-trgovinske škole Tuzla se obratio direktor Visoke škole FINra Doc.dr. Ismet Kalić:

“Ispred Visoke škole FINra i edukativno-konsultanske kuće FINconsult želim kolegicama i kolegama računovođama i revizorima, i svima koji rade na računovodstvenim poslovima, kao i studentima i profesorima koji su danas sa nama, čestitati 10. novembar Međunarodni dan računovođa.

Iza FINconsulta je više od 3.500 educiranih i cerificiranih osoba koje su stekle zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH, više od 300 seminara u okviru kontinuirane edukacije računovodstvene profesije, 100 izdanja međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant.

FINconsult je značajan doprinos dao unaprijeđenju i razvoju računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini otvaranjem Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli, jula 2016, na kojoj trenutno studira više od 230 studenata.

FINra je u ovoj akademskoj godini upisala V generaciju studenata, dok prva generacija završava svoj studij odbranom diplomskih radova, njih ukupno 65 i svi su zaposleni.

Osnovni cilj Visoke škole FINra jeste da naši studenti postanu vrhunski stručnjaci za finansije i  računovodstvo.

U ispunjenju ovog cilja za naše studente kreirali smo Nastavni plan i program,  koji predstavlja jedinstven spoj teorije i prakse. Angažovali smo nabolje profesore i asistente u regionu, te obezbijedili moderne učionice,  sa savremenom IT opremom. Studentima smo obezbijedili besplatan pristup literaturi, sa 20.500 knjiga iz oblasti savremene ekonomije: finansija, računovodstva, revizije, menadžmenta, međunarodnih standarda.

Naši studenti imaju pristup seminarima kontinuirane edukacije računovodstvene profesije u BiH, kao i pristup elektronskom izdanju međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant, besplatno tokom studiranja”, istakao je Doc.dr. Ismet Kalić, direktor Visoke škole FINra.

Visoka škola FINra je za svoje studente obezbijedila praksu, stipendije i zaposlenje, potpisivanjem sporazuma o poslovnom povezivanju i saradnji sa više od 150 uspješnih preduzeća iz regije. Ovim FINra ispunjava jedan od osnovnih ciljeva da svoje studente po završetku studiranja neće slati na Biro za zapošljavanje, već na posao kod poznatog poslodavca.

Nastavni plan i program studijskog programa “Finansije i računovodstvo” Visoke škole FINra u potpunosti je usaglašen sa Nastavnim planom i programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH,  kako bi studenti FINra po završetku studiranja imali mogućnost sticanja zvanja certificirani računovođa (CR).

Također, prisutnima se obratio i Doc.dr.sc. Edin Glogić, profesor na FINra, koji je govorio o računovodstvenoj profesiji, kao i doprinosu Visoke škole FINra razvoju računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini.

Zahvaljujući opremljenosti FINra sa audio video opremom, omogućeno je i online praćenje ove svečanosti za studente FINra, te učenike i profesore ekonomskih škola Tuzlanskog kantona. FINra se svrstava u red najopremljenijih visokoškolskih ustanova u BiH, sa savremenom IT opremom u koju je uloženo više od 40 hiljada KM u ovoj akademskoj 2020/21. godini.

 

Više info na web: finra.ba i finconsult.ba.

 

About The Author

mainmpo