OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN RAČUNOVOĐA NA FINra

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN RAČUNOVOĐA NA FINra
10. Novembra 2021. Komentari isključeni za OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN RAČUNOVOĐA NA FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

Visokoškolska ustanova FINra i edukativno-konsultanska kuća FINconsult su upriličili svečanost povodom obilježavanja 10. novembra Međunarodnog dana računovođa.

Međunarodni dan računovođa koji se tradicionalno obilježava 10. novembra je praznik svih računovođa. Ovaj datum objedinjuje sve računovođe posvećene svojoj profesiji i obilježava ga većina zemalja u svijetu.

10. novembra 1494. godine, knjiga pod nazivom: “Summa de Arithmetica, Geometrija, Proportioni i Proportionalita” (Sve o aritmetici, geometriji i proporcijama), autora italijanskog matematičara i franjevačkog fratra Luca Bartolomeo de Pacioli objavljena je u Veneciji.

Ovo je prva knjiga koja je imala za cilj da sažme matematičko znanje tog vremena. Jedno poglavlje te knjige pod nazivom “Particularis de computis et scripturis” (Detalji obračuna i evidentiranja), daje detaljan opis venecijanskog knjigovodstva. To je bio prvi štampani esej o dvojnom knjigovodstvu. Iako je dvojno knjigovodstvo vođeno vijekovima, Pacioli je sa 27 stranica rasprave na temu dvojnog knjigovodstva zaslužio zvanje “otac modernog računovodstva”.

Na svečanosti upriličenoj ovim povodom prisutnima studentima i profesorima obratio se direktor Visoke škole FINra Prof.dr.sc. Ismet Kalić:

“Ispred Visoke škole FINra i edukativno-konsultanske kuće FINconsult želim kolegicama i kolegama računovođama i revizorima, svima koji rade na računovodstvenim poslovima, kao i studentima i profesorima koji su danas sa nama, čestitati 10. novembar Međunarodni dan računovođa.

Iza FINconsulta je više od 3.500 educiranih i cerificiranih osoba koje su stekle zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH, na edukacijama za sticanje zvanja u računovodstevnoj profesiji u BiH i edukacijama za vođenje poslovnih knjiga preduzeća i obrtnika. FINconsult je održao više od 350 seminara i savjetovanja u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, te realizovao 110 izdanja međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant.

FINconsult je značajan doprinos dao afirmaciji i razvoju računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini.  Poseban doprinos unapređenju računovodstvene profesije u BIH FINconsult je dao otvaranjem Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli jula 2016.

Osnovni cilj Visoke škole FINra jeste da naši studenti postanu vrhunski stručnjaci za finansije i  računovodstvo. Do sada je upisano 6 generacija studenata, odnosno više od 300 studenata na studijski program Finansije i računovodstvo, od kojih većina ima za cilj da stekne neki od certifikata računovodstvene profesije u BiH, tj. zvanje certificirani računovođa (CR) i ovlašteni revizor (OR).

U ispunjenju ovog cilja za naše studente kreirali smo Nastavni plan i program,  koji predstavlja jedinstven spoj teorije i prakse. Angažovali smo nabolje profesore i asistente u regionu, te obezbijedili moderne učionice,  sa savremenom IT opremom. Studentima smo obezbijedili besplatan pristup literaturi, sa 22.500 knjiga iz oblasti savremene ekonomije: finansija, računovodstva, revizije, menadžmenta, IT i programiranja, te  međunarodnih standarda.

Naši studenti imaju pristup seminarima kontinuirane profesionalne edukacije finansijsko-računovodstvene u BiH, kao i pristup elektronskom izdanju međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant, besplatno tokom studiranja”, istakao je prof.dr.sc. Ismet Kalić.

Visoka škola FINra je za svoje studente obezbijedila praksu, stipendije i zaposlenje, potpisivanjem sporazuma o poslovnom povezivanju i saradnji sa više od 150 uspješnih preduzeća iz regije. Ovim FINra ispunjava jedan od osnovnih ciljeva da svoje studente po završetku studiranja neće slati na Biro za zapošljavanje, već na posao kod poznatog poslodavca. Tome ide u prilog činajnica da je prvih 45 diplomiranih studenata, kojima su uručene diplome u aprilu 2021. godine, svi zaposleni.    

Nastavni plan i program Visoke škole FINra u potpunosti je usaglašen sa Jedinstvenim programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH,  kako bi studenti FINra po završetku studiranja imali mogućnost sticanja zvanja CR.

Prisutnima se obratio i doc.dr.sc. Edin Glogić, profesor na FINra, koji je govorio o računovodstvenoj profesiji, kao i doprinosu Visoke škole FINra razvoju računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini. Također, prisutnima se obratio  i student IV godine Mehmed Ćajić, predsjednik Studentskog vijeća FINra, koji je govorio o uspjehu studenata FINra osvajanjem prvog mjesta na europskom takmičenju iz Interne revizije.  Ovaj uspjeh studenata FINra govori o visokoj kvaliteti rada na Visokoškolskoj ustanovi FINra, te sticanju znanja i vještina prepoznatljivih na europskom nivou.

About The Author

mainmpo