OBILJEŽEN SVJETSKI DAN KNJIGE NA FINra

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN KNJIGE NA FINra
21. Aprila 2022. Komentari isključeni za OBILJEŽEN SVJETSKI DAN KNJIGE NA FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra u Tuzli, 21. aprila 2022. godine, obilježen je Svjetski dan knjige i autorskih prava u okviru projekta ”Profesionalna orjentacija učenika završnih razreda srednjih škola” i radionice „Mala škola poslovnog engleskog jezika“.

U izdavaštvu Visokoškolske ustanove FINra do sada su izdate četiri knjige, a koje se odnose na studijske programe „Finansije i računovodstvo“ i „Računarstvo i informatika“.

  1. ”Upravljanje novčanim tokovima – strateški i operativni aspekt”, autora dr.sc. Ismeta Kalića, vanrednog profesora na FINra.
  2. ”Obavljanje trgovine u skladu sa zakonom”, autora Elmira Ramića i Zlatka Glavinića.
  3. ”Numerička matematika”, autora dr.sc. Zorana Jasaka, profesora i mr.sc. Irme Ibrišimović, predavač na FINra.
  4. ”Algoritmi i strukture podataka”, autora dr.sc. Zorana Jasaka, profesora i mr.sc. Aldijane Omerović, predavača na FINra.

U narednom periodu, FINra će proširiti opus izdatih knjiga i održati promociju:

  1. ”Menadžment”, autora prof.dr.sc. Adila Kurtića, profesora emeritusa.
  2. ”Trgovanje vrijednosnim papirima”, autora Amira Karalića.

Sva literatura u izdavaštvu FINra je usklađena sa Nastavnim planom i programom FINra, te je prilagođena studentima da što efikasnije usvoje potrebna znanja.

Visokoškolska ustanova FINra je svojim studentima omogućila pristup vlastitoj biblioteci koja posjeduje knjige, stručnu literaturu, te zbornike radova sa međunarodnih simpozija iz oblasti finansija, menadžmenta, računovodstva, poreza, revizije, i drugih oblasti. Pored toga, studenti FINra imaju besplatan pristup jednoj od najvećih baza elektronskih knjiga EBSCO, koja broji više od 25.500 knjiga iz oblasti savremene ekonomije (finansije, računovodstvo, revizija, menadžment, računarstvo i IT). Na taj način im je omogućeno da prate novosti iz navedenih naučnih oblasti, na globalnom nivou i budu u toku sa svjetskim trendovima. Također, svim studentima je omogućen besplatan pristup elektronskom izdanju međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa „Poslovni konsultant“.

Visokoškolska ustanova FINra će i dalje raditi na unapređenju kvaliteta nastavnih procesa i pružanju podrške akademskom osoblju FINra u objavi novih naučno-stručnih radova i knjiga.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) obilježavajući Svjetski dan knjige i autorskih prava ima za cilj ohrabriti sve, a posebno mlade, da čitaju i promoviraju izdavaštvo i zaštitu intelektualnog vlasništva kroz zaštitu autorskih prava. Odluka o obilježavanju Svjetskog dana knjige i autorskih prava donesena je na Generalnoj konferenciji UNESCO-a u Parizu 1995. godine.

About The Author

mainmpo