ODBRANA ZAVRŠNOG RADA

ODBRANA ZAVRŠNOG RADA
10. Oktobra 2022. Komentari isključeni za ODBRANA ZAVRŠNOG RADA Aktuelnosti,Novosti FINra

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra, održana je javna odbrana završnog rada kandidatkinje Elvedine Džambić iz Lukavca, na temu „Uticaj elektronskog bankarstva na kvalitet bankarskih usluga“ pod mentorstvom prof.dr.sc. Zijada Lugavića.

Kandidatkinja Elvedina Džambić, u svome radu govori o značaju elektronskog bankarstva  i primjeni u savremenom poslovanju, te razvijenosti ove vrste bankarstva u BiH. U aplikativnom dijelu rada izvršena je analiza usluga Erste banke d.d. sa posebnim fokusom na internet bankarstvo.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju Elvedinu Džambić, bila je u sljedećem sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Ismet Kalić,  profesor na FINra, predsjednik,
  2. Prof. dr. sc. Zijad Lugavić, profesor na FINra, mentor,
  3. Mr. sc. Irma Ibrišimović, predavač na FINra – član.

Direktor Visokoškolske ustanove FINra, prof. dr.sc. Ismet Kalić, predsjednik Komisije, pohvalio je završni rad kandidatkinje, navodeći da je Elvedina Džambić, uspješno, na akademskom nivou prezentovala i iznijela sve ključne probleme u vezi tematike na kojoj je radila. Na kraju joj je zaželio sreću i uspjeh u radu i karijeri, i naglasio da su joj vrata FINra uvijek otvorena za buduće vidove saradnje.

”Stečene stručne kompetencije koje sam stekla na FINra, pozitivno će se odraziti na moje buduće zaposlenje. Zadovoljstvo i privilegija mi je bila studirati na visokoškolskoj ustanovi FINra.”, izjavila je kandidatkinja Elvedina Džambić.

Činom odbrane završnog rada na FINra, kandidatkinja je stekla zvanje Bachelor finansija i računovodstva i diplomu sa ostvarenih 240 ECTS kredita. 

Na FINra studira veliki broj studenata iz svih krajeva BiH, kojih ima u svih sedam generacija, što ovu prestižnu visokoškolsku ustanovu izdvaja i čini jedinstvenom u regionu.

About The Author

mainmpo