ODBRANA ZAVRŠNOG RADA NA FINRA

ODBRANA ZAVRŠNOG RADA NA FINRA
2. Oktobra 2021. Komentari isključeni za ODBRANA ZAVRŠNOG RADA NA FINRA Nekategorisano FINra

Student II generacije, Mesud Selimović danas je uspješno odbranio diplomski rad na Visokoškolskoj ustanovi FINra Tuzla i time stekao zvanje bachelor finansija i računovodstva.

Tema ”Dugoročni aspekt upravljanja novčanim tokovima”, pod mentorstvom prof.dr.sc. Ismeta Kalića, kvalitetnog je sadržaja i urađen na akademskom nivou prateći sve kriterije za odbranu diplomskog rada i obuhvatajući praktičnu primjenu stečenih znanja i vještina na FINra.

Direktor Visokoškolske ustanove FINra, prof. dr.sc. Ismet Kalić, koji je bio u sastavu Komisije, pohvalio je odabir teme završnog rada studenta, njegovu izradu i izlaganje navodeći da je Mesud Selimović vrijedan i odgovoran student II generacije FINra. Čestitao mu je na odbrani rada i sticanju diplome, zaželivši mu puno uspjeha u karijeri.

Student je prepoznao FINra kao obrazovnu ustanovu koja će nadopuniti njegova znanja i vještine i unaprijediti njegovu karijeru. Riječi hvale za Visokoškolsku ustanovu FINra izrazio je kroz svoje zadovoljstvo i istakao da mu je bila privilegija studirati na prestižnoj visokoškolskoj ustanovi kakva je FINra. Zahvalio se direktoru Kaliću, menadžmentu i profesorima ove visokoškolske ustanove na pruženom znanju, osposobljavanju i usavršavanju tokom četverogodišnjeg školovanja.

 Završetkom studiranja je zaokružio svoje akademsko obrazovanje i stekao diplomu od 240 ECTS bodova.

About The Author

mainmpo