ODBRANE RADOVA 2022

ODBRANE RADOVA 2022

Javna odbrana završnog rada

Mehmed Čajić – termin odbrane 19.09.2022.

Javna odbrana završnog rada

Nadina Đogić – termin odbrane 19.09.2022.

Javna odbrana završnog rada

Aiša Ćorić – termin odbrane 19.09.2022.

Javna odbrana završnog rada

Jasmina Ribić – termin odbrane 19.09.2022.

mainmpo