ODBRANE RADOVA 2022

ODBRANE RADOVA 2022

Javna odbrana završnog rada

Mehmed Čajić – termin odbrane 19.09.2022.

Javna odbrana završnog rada

Nadina Đogić – termin odbrane 19.09.2022.

Javna odbrana završnog rada

Aiša Ćorić – termin odbrane 19.09.2022.

Javna odbrana završnog rada

Jasmina Ribić – termin odbrane 19.09.2022.

Javna odbrana završnog rada

Elvedina Džambić – termin odbrane 10.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Sabina Pozderović – termin odbrane 11.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Sanida Ahmetović – termin odbrane 22.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Alma Haskić – termin odbrane 22.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Emina Džebić – termin odbrane 27.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Miran Mujačić – termin odbrane 27.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Medina Mustafić – termin odbrane 29.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Sabrina Mujkić – termin odbrane 29.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Larisa Pejić – termin odbrane 29.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Džana Bedak – termin odbrane 29.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Semra Hasanović – termin odbrane 29.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Selma Hasanović – termin odbrane 29.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Misad Musić – termin odbrane 29.10.2022.

Javna odbrana završnog rada

Arnela Mumić – termin odbrane 05.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Tarik Mehičević – termin odbrane 05.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Aldina Husić – termin odbrane 05.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Amra Ćišija – termin odbrane 05.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Sedina Subašić – termin odbrane 05.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Eldina Hodžić – termin odbrane 12.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Eldar Osmanović – termin odbrane 12.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Amila Huskić – termin odbrane 12.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Fatima Delibajrić – termin odbrane 14.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Dženan Majdančić – termin odbrane 14.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Adis Abdurahmanović – termin odbrane 14.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Fatima Kurdić – termin odbrane 19.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Jasmina Mešić – termin odbrane 19.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Amir Hatić – termin odbrane 19.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Nermin Joldić – termin odbrane 19.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Naida Mujkić – termin odbrane 19.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Elma Aljić – termin odbrane 19.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Melisa Buljić – termin odbrane 19.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Naida Mehinović – termin odbrane 21.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Eldin Mujkanović – termin odbrane 21.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Alma Mujagić – termin odbrane 23.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Asmir Buljubašić – termin odbrane 23.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Selvedin Dubravac – termin odbrane 23.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Mirela Mehanović – termin odbrane 23.11.2022.

Javna odbrana završnog rada

Melika Memić – termin odbrane 23.11.2022.

mainmpo