ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra

ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra
29. Aprila 2022. Komentari isključeni za ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra Nekategorisano FINra

Dana 28. aprila 2022. godine, održane su javne odbrane završnih radova kandidata Maide Šehić, Samira Džambića i Jasmina Zahirovića. Kandidati su uspješno odbranili svoje radove, sa najvišom ocjenom.

Naziv teme završnog rada kandidatkinje Maide Šehić ,,Uticaj PDV-a na finansijsko naprezanje preduzeća u BiH”, pod mentorstvom prof. dr. sc. Ismeta Kalića, kvalitetnog je i bogatog sadržaja. Kandidatkinja Maida Šehić iz Tuzle, u svom završnom radu prikazala je sastavljanje PDV prijave i uticaj PDV-a na finansijsko naprezanje preduzeća ”Farma d.o.o.”

”Stručne kompetencije koje sam stekla na FINra, koristim u vođenju vlastite firme, ”Butik Mima”, koji sam nedavno pokrenula”, izjavila je kandidatkinja Maida.

Završni rad kandidata iz Tuzle, Samira Džambića „Uticaj izbora računovodstvenih politika na finansijski položaj preduzeća i uspješnosti poslovanja preduzeća ABC d.o.o“, pod mentorstvom doc. dr.sc. Edina Glogića urađen je na akademskom nivou. U završnom radu kandidat je prikazao uticaj izbora računovodstvenih politika na poslovni rezultat preduzeća. Temeljno je objasnio finansijske izvještaje, pojam i značaj računovodstvenih politika. U okviru aplikativnog dijela prikazan je uticaj računovodstvenih politika na preduzeće ”ABC” d.o.o. Tuzla.

”Mogu reći da je FINra najbolji fakultet za obrazovanje kadrova za finansijsko-računovodstvenu profesiju, te da je to jedan od razloga zbog kojeg sam se upisao na ovu visokoškolsku ustanovu. Veoma sam zadovoljna stečenim znanjima i vještinama na ovoj visokoškolskoj ustanovi”, istakao je Samir Džambić.

Završni rad kandidata iz Srebrenika, Zahirović Jasmina „Evidentiranje stalnih sredstava u preduzeću „X“„ pod mentorstvom prof. dr.sc. Senade Kurtanović, urađen je na akademskom nivou obuhvatajući praktičnu primjenu stečenih znanja i vještina na FINra. U završnom radu kandidat je objasnio specifičnosti računovodstvenog tretmana nabavke i otuđenja stalnih sredstava u posmatranom preduzeću.

Student Jasmin je prepoznao FINra kao obrazovnu ustanovu koja će nadopuniti njegova znanja i vještine i unaprijediti njenu karijeru u računovodstveno-finansijskoj profesiji u porodičnoj firmi Knjigovodstvo Addition u Srebreniku.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidate bila je u sljedećem sastavu:

  1. Dr. sc. Senada Kurtanović, profesor na FINra,
  2. Dr.sc. Ismet Kalić, vanredni profesor na FINra,
  3. Doc. dr. sc. Edin Glogić, profesor na FINra.

Direktor Visokoškolske ustanove FINra, prof. dr.sc. Ismet Kalić pohvalio je završni rad svih kandidata, njihovu izradu i izlaganje, navodeći da su studenti prezentovali rad na akademskom nivou, te iznijeli sve ključne probleme u vezi tematike na kojoj su radili.

Činom odbrane završnog rada na FINra, studenti su stekli akademsko zvanje Bachelor finansija i računovodstva i diplomu sa ostvarenih 240 ECTS kredita.

Sva tri kandidata su se zaposlila i prije diplomiranja što potvrđuje da FINra svoje diplomirane studente ne šalje na Biro za zapošljavanje nego kod poznatog poslodavca ili samozapošljavanje kroz pokretanje vlastitog biznisa.

About The Author

mainmpo