ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra

ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra
15. Oktobra 2021. Komentari isključeni za ODBRANE ZAVRŠNIH RADOVA NA FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra Tuzla, 15.10.2021.godine, studentica II generacije, Emina Kantić uspješno je odbranila svoj diplomski rad.

Naziv teme završnog rada kandidatkinje, Emine Kantić  „Uticaj pandemije Covid 19 na financijsko izvještavanje i uspješnost poslovanja malih i srednjih preduzeća“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Senade Kurtanović, kvalitetnog je sadržaja i urađen na akademskom nivou prateći sve kriterije za odbranu diplomskog rada i obuhvatajući praktičnu primjenu stečenih znanja i vještina na FINra. Studentica Emina Kantić je u svom završnom radu prikazala uticaj pandemije virusa Covid – 19 na financijsko izvještavanje i uspješnost poslovanja prvenstveno malih i srednjih preduzeća, jer njihovo poslovanje je bilo najviše ugroženo i sa aspekta smanjenja obima proizvodnje i sa aspekta ljudskih resursa.

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju Eminu Kantić, bila je  u sljedećem sastavu:

1. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor FINra, predsjednik,

2. Prof. dr. sc. Senada Kurtanović, red. profesor FINra,  mentor,

3. Mr. sc. Adem Azapagić, predavač FINra,  član

Studentica Emina Kantić dolazi iz Tešnja, trenutno je zaposlena u porodičnoj firmi, “Turistička agencija Kantić”.  Studentica je prepoznala FINra kao obrazovnu ustanovu koja će nadopuniti njena znanja i vještine i unaprijediti njenu karijeru. Riječi hvale za Visokoškolsku ustanovu FINra izrazila je kroz svoje zadovoljstvo i istakla da joj je bila privilegija studirati na prestižnoj visokoškolskoj ustanovi kakva je FINra. Zahvalila se direktoru Kaliću, menadžmentu i profesorima ove visokoškolske ustanove na pruženom znanju, osposobljavanju i usavršavanju tokom četverogodišnjeg školovanja.

Na FINra studira veliki broj studenata iz Tešnja, kojih ima u svih šest generacija. FINra je jedina visokoškolska ustanova u Tuzli, na kojoj studiraju studenti iz svih krajeva BiH.

Direktor Visokoškolske ustanove FINra, prof. dr.sc. Ismet Kalić, koji je bio u sastavu Komisije, pohvalio je odabir teme završnog rada studentice, njenu izradu i izlaganje navodeći da je Emina Kantić vrijedana i odgovorana studentica II generacije FINra. Čestitao joj na odbrani rada i sticanju diplome, zaželivši joj puno uspjeha u karijeri. Završetkom studiranja je zaokružila svoje akademsko obrazovanje i stekla diplomu od 240 ECTS bodova. Visokoškolska ustanova  FINra ispunjava svoj  cilj, da obrazuje kadar u skladu sa zahtjevima tržišta rada objedinjujući teoriju i praksu istovremeno.

About The Author

mainmpo