ODRŽAN DRUGI MARKETING CHALLENGE NA FINra

ODRŽAN DRUGI MARKETING CHALLENGE NA FINra
30. Septembra 2022. Komentari isključeni za ODRŽAN DRUGI MARKETING CHALLENGE NA FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

U periodu 29. – 30. septembar 2022.godine održano je drugo studentsko međunarodno takmičenje ”Brendiranje turističkih destinacija, gradova ili država”.

Organizator međunarodnog takmičenja je Visokoškolska ustanova FINra u saradnji sa Fakultetom za projektni i inovacioni menadžment PMC Beograd, Srbija.

Na takmičenju su učestvovali studenti u timovima, ukupno njih osam, sa Univerziteta u Novom Mestu, Slovenija, Veleučilišta “Lavoslav Ružička “ iz Vukovara, Hrvatska, Fakultet za menadžment iz Crne Gore, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment – PMC Beograd, Srbija i Visokoškolska ustanova FINra Tuzla.

Cilj takmičenja je bio da studenti zajedno sa svojim mentorima – profesorima,  predstave i opišu svoj grad ili državu. Takmičenje je održano u prostorijama FINra i online putem Zoom platforme. Studenti su imali zadatak da, pred žirijem, u 15 minuta predstave svoj rad i obrazlože temu kroz debate. Žiri je bio u sljedećem sastavu: predsjednik žirija bila je mr.sc. Irma Ibrišimović, pomoćnik direktora za nastavu i studentska pitanja na FINra, a ostale članove sačinjavali su doc.dr.sc. Bojana Ostojić sa Fakulteta PMC  i mr.sc. Adem Azapagić, predavač na FINra.

Nakon završenog takmičenja, dodijeljene su zahvalnice za učešće, te proglašena osvojena mjesta za dvije kategorije: Brendiranje države i brendiranje grada/mjesta. U kategoriji brendiranje države: prvo mjesto osvojio je tim studenata iz Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Univerzitet Novo Mesto, drugo mjesto Fakultet za menadžment Crna Gora i treće mjesto Visokoškolska ustanova FINra Tuzla. U kategoriji brendiranje grada/mjesta: prvo mjesto tim 1 sa Veleučilišta “Lavoslav Ruzička“ Vukovar, Hrvatska, drugo mjesto tim 2 sa Veleučilišta “Lavoslav Ruzička“ Vukovar, Hrvatska i Fakultet za projektni i inovacioni menadžment PMC, Beograd.

Plaketu za najbolju prezentaciju osvojio je tim sa Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment PMC Beograd, dok je plaketu za najbolji javni nastup osvojio je tim sa Visokoškolske ustanova FINra Tuzla.

Čestitamo svim učesnicima i njihovim mentorima na uspješnim rezultatima!

About The Author

mainmpo