ODRŽAN ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra 03.03.2022.

ODRŽAN ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra 03.03.2022.
3. Marta 2022. Komentari isključeni za ODRŽAN ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra 03.03.2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Interaktivni online seminar u okviru 2. ciklusa seminara kontinuirane profesionalne edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BIH, održan je dana 03.03.2022. u prostorijama Visokoškolske ustanove FINra, u organizaciji Edukativno-konsultanske kuće FINconsult.

Tema seminara je: ”Sačinjavanje poreznog bilansa i prijave poreza na dobit i poreza na dohodak za 2021., Izrada izvještaja o transfernim cijenama i konsolidovanih finansijskih izvještaja, novi obračun bruto plaće, primjena novih poreznih i drugih propisa”.

Program održanog seminara sastojao se od sljedećih tema:

  1. Sačinjavanje poreznog bilansa i prijave poreza na dobit za 2021. godinu  u FBiH, specifičnosti poreznog perioda i mišljenja FMF po osnovu poreznih poticaja.
  2. Elektronsko dostavljanje poreznih prijava u FBiH za 2021. godinu i ostale aktuelnosti u vezi sa dostavljanjem poreznih i drugih prijava. 
  3. Obračun bruto plaća, poreza  i doprinosa, po novim propisima, sa posebnim osvrtom na niskoakumulativne djelatnosti, kroz primjere, te primjena ostalih novih poreznih i drugih propisa.
  4. Sačinjavanje prijave poreza na dohodak za 2021. godinu u FBiH, za građane i obrtnike, specifičnosti poreznog perioda.
  5. Transferne cijene i njihov uticaj na porezni bilans, i izvještaj o transfernim cijenama za 2021.
  6. Izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja i konsolidovanih prijava poreza na dobit za 2021. i primjena MRS/MSFI relevantnih za izradu konsolidovanih finansijskih izvještaja i novog Pravilnika o konsolidovanim finansijskim izvještajima u FBiH.
  7. Sačinjavanje prijave poreza na dobit u Brčko distriktu BiH za 2021. godinu, elektronsko dostavljanje poreznih prijava, te primjena novih poreznih i drugih propisa u Brčko distriktu BiH.

Predavači su: prof.dr.sc. Ismet Kalić, OR, mr.sc. Irnesa Hašimbegović, CR, Porezna uprava FBiH, Almira Hurić, OR, Elvira Ribić, CR, mr.sc. Admir Omerbašić, Porezna uprava FBiH, mr.sc. Zlatan imamović, Porezna uprava FBiH, mr.sc. Šerif Isović, direktor Porezne uprave FBiH. mr.sc. Asmir Mujanović, OR, mr.sc. Davor Ninić, Porezna uprava Brčko distrikta BiH.

Cilj seminara je obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina za sačinjavanje poreznog bilansa i prijave poreza na dobit i poreza na dohodak za 2021., izradu izvještaja o transfernim cijenama, izradu konsolidovanih finansijskih izvještaja, novi obračun bruto plaće, te primjene novih poreznih i drugih propisa.

Na webinaru je učestvovao veliki broj računovođa, revizora i direktora firmi, čime je FINconsult potvrdio kvalitet i korisnost seminara kontinuirane profesionalne edukacije.

Studentima Visokoškolske ustanove FINra bilo je omogućeno da prate inclass i online predavanja na navedenu tematiku i da na taj način budu involvirani u sve aktuelnosti i problematiku finansijsko-računovodstvene profesije. FINra je još jednom dokazala svoju spremnost i posvećenost da svojim studentima uvijek pruži više, a sve u cilju da naši studenti usvoje što više znanja i vještina kako bi bili u toku sa aktuelnom problematikom iz oblasti finansija i računovodstva.

Naši studenti imaju besplatan pristup seminarima kontinuirane profesionalne edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, kao i pristup elektronskom izdanju međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant.

About The Author

mainmpo