ODRŽAN ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra

ODRŽAN ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra
27. Januara 2022. Komentari isključeni za ODRŽAN ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

Interaktivni online seminar u okviru 1. ciklusa seminara kontinuirane profesionalne edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BIH, održan je dana 27.01.2022. u prostorijama Visokoškolske ustanove FINra, u organizaciji Edukativno-konsultanske kuće FINconsult.

Tema seminara je: ”Godišnji obračun za 2021. – sastavljanje i podnošenje finansijskih i ostalih izvještaja i prijava za 2021. godinu, preknjiženja na novi analitički kontni plan, izračun i usklađivanje sa najnižom plaćom, primjena novih propisa.”

Program održanog seminara sastojao se od sljedećih tema:

  1. Godišnji obračun za 2021.-specifičnosti obračuna za 2021. godinu  i sačinjavanje finansijskih izvještaja u skladu sa MRS/MSFI  i propisima.
  2. Preknjiženja na novi Analitički kontni plan po početnom stanju na dan 01.01.2022., sa primjerima.
  3. Godišnji obračun budžeta, budžetskih korisnika i vanbudžetskih fondova i obaveze godišnjeg izvještavanja.
  4. Naknade, članarine  i ostali izvještaji i prijave za period 01.01.-31.12.2021.godine.
  5. Nova Metodologija izračuna i usklađivanja najniže plaće u FBiH i nove osnovice obračuna doprinosa za određene djelatnosti za 2022. – kroz primjere, te novi propisi iz oblasti direktnih poreza.
  6. Predaja finansijskih  i drugih izvještaja godišnjeg obračuna za 2021. godinu    Finansijsko-informatičkoj agenciji -FIA FBiH
  7. Godišnji obračun za 2021. u Brčko distriktu BiH -specifičnosti obračuna i sačinjavanje finansijskih izvještaja u skladu sa  propisima u Brčko distriktu BiH, pripreme za podnošenje prijave poreza na dohodak u skladu sa izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o  porezu na dohodak.

Predavači su: prof.dr.sc. Ismet Kalić, OR , doc.dr.sc. Edin Glogić, OR, mr.sc.Irma Borovac, CR, FIA FBiH, Almira Hurić, OR, Elvira Ribić, CR,  mr.sc. Asmir Mujanović, OR, mr.sc. Ninić Davor, Porezna uprava Brčko distrikta BiH.

Cilj seminara je obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina za sačinjavanje finansijskih izvještaja, drugih godišnjih izvještaja i prijava za 2021. godinu, preknjiženje početnog stannja na novi analitički kontni plan, izračun i usklađivanje najniže plaće u FBiH, priomjena novih propisa i aktuelnosti računovodstvene profesije u BiH.

Na webinaru je učestvovao veliki broj računovođa, revizora i direktora firmi, čime je FINconsult potvrdio kvalitet i korisnost seminara kontinuirane profesionalne edukacije.

Studentima Visokoškolske ustanove FINra bilo je omogućeno da prate inclass i online predavanja na navedenu tematiku i da na taj način budu involvirani u sve aktuelnosti i problematiku finansijsko-računovodstvene profesije. FINra je još jednom dokazala svoju spremnost i posvećenost da svojim studentima uvijek pruži više, a sve u cilju da naši studenti usvoje što više znanja i vještina kako bi bili u toku sa aktuelnom problematikom iz oblasti finansija i računovodstva.

Naši studenti imaju besplatan pristup seminarima kontinuirane profesionalne edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, kao i pristup elektronskom izdanju međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant.

Adekvatno opremljenim kabinetima i savremenom IT opremom, FINra se pokazala kao odličan domaćin za održavanje online seminara, kojima prisustvuje više od 400 učesnika.  

About The Author

mainmpo