ODRŽAN ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINrA

ODRŽAN ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINrA
4. Marta 2021. Komentari isključeni za ODRŽAN ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINrA Aktuelnosti,Novosti FINra

Interaktivni online seminar u okviru 2. ciklusa seminara kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BIH održan je danas, 04. marta 2021. godine u prostorijama Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli, u organizaciji Edukativno-konsultanske kuće FINconsult.

Teme koje su činile program seminara odnosile su se na sačinjavanje poreznog bilansa i prijave poreza na dohodak za 2020. godinu, izvještaj o transfernim cijenama, izradu konsolidovanih finansijskih izvještaja, primjenu novog  Zakona o računovodstvu i reviziji, te primjenu novih poreznih i drugih propisa.

Predavači seminara bili su: prof.dr.sc. Ismet Kalić, OR , Elvira Ribić, bach.oec., CR,  mr.sc. Irma Borovac, CR, PU FBiH, Rešad Nurić, dipl.oec., PU FBiH, Amir Avdić, dipl.oec., PU FBiH, Sanel Hamzić, dipl.oec., PU FBiH, mr.sc. Šerif Isović, direktor PU FBiH, Almira Hurić, dipl.oec., OR,  mr.sc.Asmir Mujanović, OR.

Studentima  i nastavnicima Visoke škole  FINra omogućeno  je da online prate ovaj seminar s ciljem kontinuirane profesionalne edukacije. Na taj način studenti Visoke škole FINra zajedno s računovođama i revizorima prate stručne teme i upoznati su sa aktuelnostima i prate poslovnu problematiku finansijsko-računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini.

U akademskoj 2020/2021. godini FINra je uložila više od 40.000 KM u audio-video solution opremu, čime je pokazala spremnost za organiziranje zahtjevnih online događaja.

About The Author

mainmpo