ODRŽAN WEBINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra

ODRŽAN WEBINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra
27. Oktobra 2021. Komentari isključeni za ODRŽAN WEBINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

Interaktivni online seminar u okviru 4. ciklusa seminara kontinuirane profesionalne edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BIH, održan je dana 27.10.2021.godine u prostorijama Visokoškolske ustanove FINra, u organizaciji Edukativno-konsultanske kuće FINconsult.

Tema seminara bila je: ”Novi pravilnici propisani zakonom o računovodstvu i reviziji, novi pravilnik  o primjeni zakona o porezu na dohodak,  te drugi novi propisi i njihova primjena”.

Program održanog seminara sastojao se od sljedećih tema:

  1. Primjena novih pravilnika o primjeni Zakona o računovodstvu i reviziji
  2. Novi Pravilnik o Kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva
  3. Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registra pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge u FBiH
  4. Pravilnik o kontroli kvalitete rada pravnih lica i poduzetnika koji pružaju profesionalne knjigovodstvene i računovodstvene usluge u FBIH
  5. Primjena novih Pravilnika i relevantnih propisa iz oblasti direktnih poreza u Brčko distriktu BiH

Predavači su bili: prof.dr.sc. Ismet Kalić, OR , Jasmin Rustemi, Federalno ministarstvo finansija,  Almira Hurić, OR, Elvira Ribić, CR,  mr.sc. Asmir Mujanović, OR.

Cilj seminara je bio obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina iz oblasti primjene Zakona o računovodstvu i reviziji, odnosno promjene novih pravilnika o kontnom okviru,  sadržaju i formi finansijskih izvještaja, kontroli kvalitete rada pravnih lica i poduzetnika koji pružaju profesionalne knjigovodstvene i računovodstvene usluge,  te izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, Pravilnika o dinamici zamjene fiskalnih sistema, kao izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, te ostalim novim propisima od značaja za rad računovodstvene profesije.

Na webinaru je uzelo učešće više od 300. računovođa, revizora i direktora firmi, čime je FINconsult pokazao kvalitet i korisnost seminara kontinuirane, profesionalne edukacije.

Studenti FINra imali su tu privilegiju, odnosno bilo im je omogućeno da prate in class i online predavanja na navedenu tematiku i da na taj način budu involvirani u sve aktuelnosti i problematike finansijsko-računovodstvene profesije.

Visokoškolska ustanova FINra je još jednom dokazala svoju spremnost i posvećenost da svojim studentima uvijek pruži više, a sve u cilju da studenti  FINra usvoje što više znanja i vještina i da budu u toku sa aktuelnom problematikom i dešavanjima.

About The Author

mainmpo