ODRŽANO PRVO PREDAVANJE IZ PREDMETA OSNOVE POSLOVNIH FINANSIJA ZA STUDENTE PRVE GODINE

ODRŽANO PRVO PREDAVANJE IZ PREDMETA OSNOVE POSLOVNIH FINANSIJA ZA STUDENTE PRVE GODINE
8. Marta 2022. Komentari isključeni za ODRŽANO PRVO PREDAVANJE IZ PREDMETA OSNOVE POSLOVNIH FINANSIJA ZA STUDENTE PRVE GODINE Aktuelnosti,Novosti FINra

U ljetnom semestru akademske 2021/22. godine studenti prve godine prisustvovali su uvodnom predavanju iz predmeta Osnove poslovnih finansija kod predmetnog nastavnika prof.dr.sc. Ismeta Kalića. Na predmetu je angažovano sljedeće nastavno osoblje: Prof.dr.sc. Ismet Kalić, vanredni profesor,  Prof.dr.sc. Željko Rička, redovni profesor, Adisa Šabović, stručnjak iz prakse i Nermina Kalić, bacc.finansija i računovodstva.

Studenti oba akademska studijska programa: “Finansije i računovodstvo” i “Računarstvo i informatika” su se upoznali sa silabusom predmeta, tematskim jedinicama i načinom izrade seminarskog rada. Teme ovog predavanja bile su: ”Upravljanje finansijama-uloga, značaj, instrumenti” i ”Aktivno upravljanje finansijama-uslov opstanka i razvoja”.

Izučavajući predmet Osnove poslovnih finansija studenti stiču znanja iz oblasti upravljanja finansijama u preduzeću, koje uključuje finansijsko planiranje, kontrolu, analizu i finansijsko izvještavanje. Također, studenti stiču sposobnosti za praktičan rad na poslovima i zadacima finansijske funkcije u preduzeću, te ovladat će vještinama izrade biznis plana čiji je esencijalni dio finansijski plan.

Pored ovog predmeta, na FINra se izučavaju i sljedeći predmeti iz oblasti finansija: Uvod u finansijski menadžment, Primjena finansijskog menadžmenta i Napredni finansijski menadžment.

Naš cilj je da studenti FINra postanu vrhunski finansijski menadžeri i stručnjaci za finansije.

About The Author

mainmpo