OGLAS ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA PRELAZAK NA VISOKOŠKOLSKU USTANOVU VISOKA ŠKOLA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra TUZLA U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI NA STUDIJSKI PROGRAM ”FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO”

OGLAS ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA PRELAZAK NA VISOKOŠKOLSKU USTANOVU VISOKA ŠKOLA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra TUZLA U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI NA STUDIJSKI PROGRAM ”FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO”
1. Jula 2022. Komentari isključeni za OGLAS ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA PRELAZAK NA VISOKOŠKOLSKU USTANOVU VISOKA ŠKOLA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra TUZLA U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI NA STUDIJSKI PROGRAM ”FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO” Aktuelnosti,Novosti FINra

Na osnovu člana 27. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21- prečišćeni tekst, 22/21- autentično tumačenje i 5/22) člana 160. i 161. stav 6. Statuta, Senat visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, objavljuje:

OGLAS

ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA PRELAZAK NA VISOKOŠKOLSKU USTANOVU VISOKA ŠKOLA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra TUZLA U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI 

I

Visokoškolska ustanova Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla će u akademskoj 2022/23. godini vršiti upis redovnih i vanrednih studenata na I, II, III i IV godinu dodiplomskog četverogodišnjeg akademskog studija (240 ECTS bodova). Studijski program „Finansije i računovodstvo“ obuhvata studijske smjerove: „Računovodstvo, porezi i revizija“„Finansije, bankarstvo i osiguranje“ i „Informacione tehnologije u finansijama i računovodstvu“.

II

Prelazak studenata sa drugih visokoškolskih ustanova na visokoškolsku ustanovu Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla odobriti će se studentima koji imaju status redovnog ili vanrednog studenta na visokoškolskoj ustanovi sa koje prelaze, kao i studentima koji su na drugoj visokoškolskoj ustanovi položili određeni broj ispita, a koja je matična za istu naučnu oblast ”Finansije i računovodstvo”.

 III

Prijave na poziv za dostavljanje dokumentacije za prelazak sa druge visokoškolske ustanove na visokoškolsku ustanovu Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla će se primati do 30.09.2022. godine.

IV

Uz prijavu za upis na višu godinu studija na visokoškolsku ustanovu Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla prilažu se (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji) sljedeća dokumenta:

  • Uvjerenje o položenim ispitima,
  • Nastavni plan i program sa silabusima predmeta.

V

Prijava za prelazak na visokoškolsku ustanovu Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla može se podnijeti putem online obrasca na www.finra.edu.ba, a odgovarajuću dokumentaciju kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte Studentskoj službi visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče br. 9.

Zahtjev za upis možete preuzeti ovdje

Upisni list možete preuzeti ovdje ovdje

Prijavni semestralni list možete preuzeti ovdje

Za više informacija kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi FINra ili putem telefona +38735/310-390 i +38735/310-391,  e-maila: [email protected][email protected][email protected], ili na www.finra.edu.ba.

About The Author

mainmpo