ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra

ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra
16. Decembra 2021. Komentari isključeni za ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

Interaktivni online seminar u okviru 5. ciklusa seminara kontinuirane profesionalne edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BIH, održan je dana 16.12.2021 u prostorijama Visokoškolske ustanove FINra, u organizaciji Edukativno-konsultanske kuće FINconsult.

Tema seminara je: „Pripremne radnje godišnjeg obračuna za 2021., primjena novog Kontnog okvira privrednih društava, podnošenje elektronskih PDV prijava i evidencija UIO i primjena novih propisa”.

Program održanog seminara sastojao se od sljedećih tema:

  1. Pripremne radnje za godišnji obračun – predbilansne i kontrolne radnje – propisi i standardi vs. praksa
  2. Primjena novog Kontnog okvira, Analitički kontni plan i preknjiženja na dan 01.01.2022.
  3. Inventarisanje – popis imovine i obaveza, te usklađivanje potraživanja i obaveza kod privrednih društava i budžetskih korisnika sa 31.12.2021.
  4. Pripremne radnje godišnjeg obračuna budžeta za 2021. u FBiH
    • Predbilansne radnje i zaključna knjiženja sa 31.12.2021. – specifičnosti obračunskog perioda za budžetske korisnike
    • Novi propisi i njihova primjena
  5. Pravilno ponunjavanje i podnošenje elektronskih PDV prijava, KiF-a i KUF-a UIO BiH, te nejasnoće, nedoumice, specifične situacije, sa posebnim osvrtom na krajnju potrošnju, razrez PDV-a po službenoj dužnosti, te podnošenje izmijenjenih ili dopunskih PDV prijava
  6. Pripreme za godišnji obračun, te pripreme za obračun poreza na dobit, poreza na dohodak i poreza na imovinu za 2021. u Brčko distriktu BiH – specifičnosti obračunskog perioda

Predavači su: prof.dr.sc. Ismet Kalić, OR , mr.sc. Milica Vidović, UIO BiH,  Almira Hurić, OR, Elvira Ribić, CR,  mr.sc. Asmir Mujanović, OR.

Cilj seminara je obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina za provođenje pripremnih radnji godišnjeg obračuna za 2021. godinu, primjena novog Kontnog plana privrednih društava, pravilno podnošenje i popunjavanje elektronskih PDV prijava, KUF-a i KIF-a UIO, te primjena novih propisa.

Na webinaru je učestvovao veliki broj računovođa, revizora i direktora firmi, čime je FINconsult potvrdio kvalitet i korisnost seminara kontinuirane profesionalne edukacije.

Studentima Visokoškolske ustanove FINra je omogućeno da prate inclass i online predavanja na navedenu tematiku i da na taj način budu involvirani u sve aktuelnosti i problematiku finansijsko-računovodstvene profesije. FINra je još jednom dokazala svoju spremnost i posvećenost da svojim studentima uvijek pruži više, a sve u cilju da naši studenti usvoje što više znanja i vještina kako bi bili u toku sa aktuelnom problematikom iz oblasti finansija i računovodstva.

Naši studenti imaju besplatan pristup seminarima kontinuirane profesionalne edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, kao i pristup elektronskom izdanju međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant.

Adekvatno opremljenim kabinetima i savremenom IT opremom, FINra se pokazala kao odličan domaćin za održavanje online seminara, kojima prisustvuje veliki broj učesnika.

About The Author

mainmpo