ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINRA 26.10.2022.

ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINRA 26.10.2022.
26. Oktobra 2022. Komentari isključeni za ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINRA 26.10.2022. Aktuelnosti,Novosti FINra

Interaktivni online seminar u okviru 4. ciklusa seminara kontinuirane profesionalne edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BIH, održan je dana 26.10.2022. u prostorijama Visokoškolske ustanove FINra, u organizaciji Edukativno-konsultanske kuće FINconsult.

Tema seminara je: ”Računovodstvo i finansije u inflatornim uvjetima, primjena novih propisa o PDV-u, primjena uredbe o pomoći radnicima, izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama u BiH i primjena drugih novih poreznih propisa”.

Program održanog seminara sastojao se od sljedećih tema:

  1. Računovodstvo i finansije u inflatornim uvjetima i reperkusije inflacije na finansijsko izvještavanje i sačinjavanje finansijskih izvještaja za 2022. godinu.
  2. Primjena novih propisa o PDV sa praktičnim primjerima i popuna PDV prijave po novim propisima, sa nejasnoćama i nedoumicama kod poreskih obveznika.
  3. Primjena Uredbe o isplati pomoći radnicima, primjena NCTS u prevozu, ostale aktuelnosti iz oblasti direktnih poreza u FBiH.
  4. Primjena Izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini, kroz praktične primjere i sa nejasnoćama i nedoumicama kod ponuđača i ugovornih organa.
  5. Novine u obračunu troškova službenog puta, primjena izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreću, te primjena drugih novih propisa u Brčko distriktu BiH.

Predavači su: prof.dr.sc. Ismet Kalić, OR, Almira Hurić, ORElvira Ribić, CR,  mr.sc. Asmir Mujanović, OR, dr.sc. Milica Vidović, CR, UINO BiH, Admir Ćelebić, dipl.oec., Ured za javne nabavke BiH.

  • Cilj seminara je obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina iz oblasti računovodstva i finansija u inflatornim uvjetima, primjene novih propisa o PDV-u, primjene izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, primjene Uredbe o jednokratnoj pomoći radnicima, novine u propisima kod prevoznika, te ostalim novim propisima od značaja za rad računovodstvene profesije.

Na webinaru je učestvovao veliki broj računovođa, revizora i direktora firmi, čime je FINconsult potvrdio kvalitet i korisnost seminara kontinuirane profesionalne edukacije.

Studentima Visokoškolske ustanove FINra bilo je omogućeno da prate inclass i online predavanja na navedenu tematiku i da na taj način budu involvirani u sve aktuelnosti i problematiku finansijsko-računovodstvene profesije. FINra je još jednom dokazala svoju spremnost i posvećenost da svojim studentima uvijek pruži više, a sve u cilju da naši studenti usvoje što više znanja i vještina kako bi bili u toku sa aktuelnom problematikom iz oblasti finansija i računovodstva.

Naši studenti imaju besplatan pristup seminarima kontinuirane profesionalne edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, kao i pristup elektronskom izdanju međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant.

About The Author

mainmpo