ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra

ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra
9. Novembra 2020. Komentari isključeni za ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra Aktuelnosti,Novosti FINra

ONLINE SEMINAR RAČUNOVOĐA I REVIZORA NA FINra

 

U prostorijama Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli, 04.11.2020. godine održan je interaktivni online seminar u okviru 5. ciklusa seminara kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BIH, u organizaciji Edukativno-konsultanske kuće FINconsult.

Program održanog seminara sastojao se od slijedećih tema: ELEKTRONSKI KIF I KUF, NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI, NOVA KORONA UREDBA i ostali, novi relevantni zakoni i propisi.

Predavači su bili: Mr Milica Vidović, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Dr.sc. Ismet Kalić, OR, Almira Hurić, dipl.oec., OR, Mr.sc. Asmir Mujanović, OR.

Studenti Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra imali su tu privilegiju, odnosno bilo im je omogućeno da online prisustvuju i prate predavanja na navedenu tematiku i da na taj način budu involvirani u sve aktuelnosti i problematiku finansijsko-računovodstvene profesije. Ovim činom FINra je još jednom pokazala koliko je posvećena svom osnovnom cilju da njeni studenti pored teoretskih usvajaju i praktična znanja, a sve u skladu sa trenutnom problematikom i dešavanjima.

Ulaganjem preko 30.000KM u IT opremu, opremanjem kabineta za obuku studenata sa „pametnim tablama“ i audio i video solution opremom za snimanje predavanja i vježbi, FINra se pokazala i više nego dobar domaćin za održavanje ovakvih vrsta zahtjevnih događaja.

JEDINSTVEN SPOJ TEORIJE I PRAKSE, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra.

 

About The Author

mainmpo