Open Wednesday na FINra – Panel diskusija sa našim diplomiranim studentima

Open Wednesday na FINra – Panel diskusija sa našim diplomiranim studentima
22. Juna 2022. Komentari isključeni za Open Wednesday na FINra – Panel diskusija sa našim diplomiranim studentima Aktuelnosti,Novosti FINra

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra, u okviru projekta ‘’Open Wednesday’’ održana je panel diskusija naših diplomiranih studenata sa prisutnim učenicima i gostima.

Teme o kojima su govorili diplomirani studenti su:

– pokretanje vlastitog biznisa sa primjenjenim znanjima i vještinama stečenim tokom studiranja,

– nastavak obrazovanja na II ciklusu studija na drugim visokoškolskim ustanovama,

– distance learning,

– nostrifikacija diplome,

– mobilnost studenata putem Erasmus+ programa

‘’Nakon završenog trogodišnjeg studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi, odlučila sam zaokružiti svoje obrazovanje na FINra i steći diplomu sa 240 ECTS bodova. Stručne kompetencije i nova znanja koja sam stekla, pozitivno su se odrazili na vođenje vlastite firme ‘’IM računovodstvo i consulting’’ u Gračanici. Također sam na rukovodećoj poziciji u jednoj domaćoj firmi Trgovir d.o.o. Vrijedno je istaknuti da je FINra prepoznala moj trud i rad, te sam angažovana kao asistent na predmetima finansijskog menadžmenta i upravljačkog računovodstva’’, riječi su diplomirane studentice Irme Mujkić.

”Diplomirala sam u mjesecu oktobru prošle godine na studijskom programu „Finansije i računovodstvo“ smjer Računovodstvo, porezi i revizija. Po završetku studija zaposlila sam se u računovodstvenom servisu koji je otvorila moja majka, i praksa tokom studiranja na FINra mi je pomogla da steknem nova i unaprijedim postojeća praktična znanja i vještine. Najvažniju ulogu u prenošenju znanja i vještina ima nastavno osoblje FINra koji su izuzetno posvećeni i uvijek na raspolaganju studentima”, istakla je Maida Avdić, diplomirani student i asistent na FINra.

Jedna od govornica panel diskusije je diplomirana studentica Nermina Kalić, koja je po završetku studija na FINra upisala master studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, smjer Napredni finansijski menadžment. „O kvaliteti nastavnih procesa koji se realizuju na FINra govore uspjesi njenih studenata u profesionalnoj karijeri. FINra mi je tokom četverogodišnjeg studija omogućila sve resurse potrebne za usvajanje znanja i vještina, počevši od kvalitetnih profesora, predavača i asistenata, savremene IT opreme i EBSCO biblioteke koja broji preko 22.500 knjiga iz oblasti savremene ekonomije. Stekla sam kvalitetna i korisna znanja na FINra i sva predznanja su mi znatno olakšala pripremu i polaganje ispita na master studiju. Pozivam sve učenike koji sebe vide kao vrhunske računovođe ili developere da upišu FINra jer je to zasigurno najbolji izbor.“

Učenicima se obratila i Azra Džonbić, diplomirana studentica FINra koja je svoju diplomu nostrifikovala u  Republici Hrvatskoj. Azra Džonbić je našla posao u hrvatskoj kompaniji Zagrebački holding, koji okuplja deset firmi. Nostrifikacijom diplome studenti mogu obavljati svoje zanimanje kao da imaju diplomu o stečenom zvanju u državi EU u kojoj žele da rade i borave.

Studentica II godine akademskog studijskog programa Finansije i računovodstvo, Zerina Beganović, koja se trenutno nalazi u Dubaiju gdje i radi, podijelila je svoje iskustvo studiranja kroz ‘Distance learning’.

”Zaposlena sam i radim za jednu firmu u Dubaiju, a uporedo stižem obavljati sve aktivnosti i obaveze vezane za studiranje. Usvojena znanja i vještine koje sam stekla na FINra su se već pozitivno odrazile na moj rad. Pohvalila bih rad stručnog nastavnog osoblja, njihovu dostupnost za konsultacije i predanost ka radu sa studentima koji su dislocirani. Pozvala bih sve zainteresovane učenike da upišu FINra jer samo FINra nudi konkretna znanja i vještine.”

Panel diskusija je zaključena pozivom studenata FINra da se uključe u implementaciji projekta „Izgradnja kapaciteta za uspjeh – poticanje profesionalne realizacije i zapošljivosti mladih“ kroz pripremu i učešće u razmjeni mladih koja se održava u Sofiji, Bugarska. Period realizacije projekta je septembar 2022. godine. Visokoškolska ustanova FINra će i u narednom periodu nastaviti realizovati Erasmus+ projekte, kroz implementaciju potpisanih sporazuma sa drugim visokoškolskim ustanovama iz regiona, kao i sa partnerskim organizacijama i institucijama s ciljem unapređenja vještina i zapošljivosti studenata FINra.

About The Author

mainmpo