OPREMLJENOST VISOKE ŠKOLE FINra

OPREMLJENOST VISOKE ŠKOLE FINra
25. Aprila 2020. Komentari isključeni za OPREMLJENOST VISOKE ŠKOLE FINra Novosti FINra

Nastava na Visokoj školi FINra odvija se u moderno opremljenim učionicama, na savremenoj IT opremi , te raspolaže salom za obuku sa 20 savremenih računara, na kojima su instalirani aplikativni programi za računovodstveno i finansijsko poslovanje, kao i aplikativni SPSS statistički program, te  programi za metode i tehnike odlučivanja.

Kao nastavno sredstvo FINra  koristi Smart Board – „pametnu“ tablu posljednje generacije. Pametna tabla  je izuzetno korisno  sredstvo u održavanju predavanja i vježbi jer omogućava interaktivno sudjelovanje profesora i asistenata kao i studenata pri sticanju znanja i vještina. Predavanja i vježbe koje se realizuju uz pomoć pametne table  spremaju se  u datoteke u Smart Notebook, koji je dostupan studentima  i nakon završetka predavanja, na njihovim pametnim telefonima, tabletima ili računarima.

Od posebne važnosti za studente koji nisu prisustvovali nastavi je da putem e-maila dobiju sve što je profesor ili asistent radio na pametnoj tabli, tako da jednom napravljena prezentacija se može koristiti više puta, ali i po potrebi mijenjati i dopunjavati.  Još jedna od prednosti pametne table jeste što omogućava interaktivno sudjelovanje profesora i asistenata kao i studenata pri sticanju znanja i vještina.

Visoka škola FINra je u „novonastaloj“ situaciji podigla nastavni proces i na znatno viši nivo uvođenjem Live nastave gdje se predavanja i vježbe odvijaju preko Zoom platforme , te je na taj način omogućena realizacija nastave sa 20 virtuelnih učionica. Snimljena predavanja i vježbe se snimaju i postavljaju na već postojeću platformu E-nastave, kako bi bili dostupni i za one studente koji nisu prisustvovali nastavi. Studentima je na ovaj način omogućena interaktivnost, tako da i dalje mogu postavljati pitanja i komentarisati sadržaj predavanja ili vježbi.

Studenti FINre  imaju obezbjeđenu svu potrebnu literaturu i knjige besplatno, za svaki od predmeta, na osnovu kojih pripremaju i polažu ispite. FINra omogućava pristup vlastitoj biblioteci koja posjeduje knjige, stručnu literaturu, časopise i priručnike kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) finansijsko-računovodstvene profesije, zbornike radova sa međunarodnih simpozija.

U cilju omogućavanja studentima pristup savremenoj literaturi iz oblasti finansija i računovodstva, Visoka škola FINra je potpisla ugovor o godišnjoj pretplati na kolekciju elektronskih knjiga EBSCO –  eBook Business Subscription Collection kao i pristup JU Narodnoj univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić“ Tuzla. Potpisivanjem ovog ugovora studentima i nastavnicima Visoke škole FINra omogućen je pristup jednoj od najvećih baza elektronskih knjiga, koja broji preko 16.500 knjiga iz oblasti finansija, računovodstva, revizije, menadžmenta, poduzetništva, od 10 najvećih svjetskih izdavača knjiga iz oblasti savremene ekonomije i biznisa.

Također, svim studentima je omogućen besplatan pristup elektronskom izdanju međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant.

Visoka škola FINra ima sve što je potrebno da postigne svoj cilj, a to je da naši studenti postanu vrhunski stručnjaci za finansije i računovodstvo.

Stoga, napravite pravi izbor i pridružite nam se.

 

 

About The Author

mainmpo